Informacje różne z Lublina i regionu

   


W Lubelskiem stawiają na etykę w biznesie

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do 31 maja 2018 r.


Trwa kolejna XXI edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Firmy z całej Polski chcąc potwierdzić swoje uczciwe i etyczne działania zgłaszają się do programu, który jako jeden z nielicznych przeprowadza rzetelną weryfikację. Firmy biorące udział w przedsięwzięciu „Przedsiębiorstwo Fair Play” są szczegółowo oceniane. Wyróżnienie w programie to przepustka do zaufania partnerów, pewności kooperantów, a często też gwarancja, że biznes będzie działał sprawniej i szybciej bez konieczności uważnego patrzenia sobie na ręce.

Władze samorządowe naszego województwa przykładają szczególną wagę do promowania przedsiębiorczości w regionie, nie bez racji traktując ją jako jeden z najistotniejszych czynników rozwoju. Bardzo istotne jest, żeby wypracowywać mechanizmy wparcia
dla przedsiębiorców, ale również, poprzez odpowiednie narzędzia, wzmacniać pozycję tych firm, które hołdują zasadom fair play, stosują dobre praktyki, a w działalności gospodarczej szczególny nacisk kładą na rzetelność, uczciwość i postępowanie zgodnie z kodeksem etyki.

W świecie rosnącej rywalizacji w każdej dziedzinie, właśnie to może stanowić o istotnej przewadze konkurencyjnej. Cieszę się, że duża grupa firm z województwa lubelskiego rozumie i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą postawa rzetelności i uczciwości w biznesie – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Kolejny rok z rzędu program „Przedsiębiorstwo Fair Play” swym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz media z całej Polski.

Ubiegłoroczni Laureaci Województwa Lubelskiego

W 2017 roku do programu przystąpiło 336 firm z całej Polski, z których 329 spełniło kryteria programu i zostało Laureatami XX edycji. W tym gronie znalazło się 10 wyjątkowych firm z  województwa lubelskiego:
 * DAEWON EUROPE, Lublin
 * Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Sp. J., Lublin
 * EDUVISION Sp. z o.o., Lublin
 * Greenand Technologia EM Sp. z o.o., Trzcianki
 * MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o., Lublin
  * MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE”
  * NIPPLEX Sp. z o.o., Łuków
 * POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin
 * „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „ROBOTNIK”, Zamość
 * Zakład Stolarsko-Budowlany Serhej Zdzisław, Łomazy

Laureaci programu to wyjątkowe firmy, które rozwijają się, dbają o prestiż i wizerunek, ale także o swoich pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych, korzystnych kontaktów oraz zwiększa zaufanie kontrahentów i klientów. Uczestnicy udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Rzetelna weryfikacja
Do programu zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość oraz branżę, dla których etyka w działalności gospodarczej nie jest obojętna. Firmy, które dbają o społeczność lokalną, angażują się w ochronę środowiska i stwarzają przyjazną atmosferę pracy.

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do 31 maja.

Zgłoszone firmy zostaną poddane dwuetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa, relacji z klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi, które dalej są oceniane przez Komisje Regionalne. Firmy, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów zakwalifikują się do drugiego etapu, a merytorycznie przygotowani audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w firmach. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie, na podstawie której każdy kandydat jest oceniany w I etapie ze stanem faktycznym. Ostateczną decyzję podejmie Kapituła programu, w skład której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych, samorządowych oraz mediów.

Zapraszamy do udziału w programie wszystkie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego, które w biznesie postępują rzetelnie i uczciwie.

Więcej informacji o programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz jego Laureatach na www.fairplay.pl