Informacje o wydarzeniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
zapraszają na wykład inauguracyjny cyklu
"Lublin - Lubelszczyzna. Drogi do Niepodległości"


Wykład „Lublin w przeddzień niepodległości”
wygłosi prof. dr hab. Wiesław Śladkowski


22 lutego 2018 r., godz. 17.00
Czytelnia Naukowa,
ul. Narutowicza 4
Wstęp wolnyProf. dr hab. Wiesław Śladkowski, historyki, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, znawca dziejów Polski i Europy, a przede wszystkim XIX wieku.

Wiesław Śladkowski urodził się 28 lutego 1935 r. w Grajewie. Absolwent historii uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1956). Pracę magisterską pisał pod kierunkiem prof. Henryka Zinsa, pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Archiwum Państwowym pod okiem prof. Tadeusza Mencla, od 1959 r. związał się z UMCS jako asystent prof. Juliusza  Willaume’a 
w  Katedrze Historii Powszechnej  i Nowożytnej.  Po obronie pracy doktorskiej Koloni-zacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915 (wyd. 1969) w 1965 r. powołany został na stanowisko adiunkta. W 1969 r. uzyskał stypendium rządu francuskiego, które zaowocowało pracą habilitacyjną pt. Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 (wyd. 1976). W 1974 r. został docentem. Na przełomie lat 1976-1977 ponownie przebywał we Francji na stypendium paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales i francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1980 r. wydał w Wydawnictwie Lubelskim książkę Emigracja polska we Francji 1871-1918, która wraz z dotychczasowym dorobkiem była podstawą uzyskania w 1982 r. tytułu profesora nadzwyczajnego. W 1992 r. został profesorem zwyczajnym.

Od ponad 50 lat twórczość naukowa prof. Wiesława Śladkowskiego (oprócz uniwersyteckiej dydaktyki) koncentruje się wokół trzech zagadnień: historii kolonizacji niemieckiej na ziemiach polskich; dziejów Francji, w tym problematyki stosunków polsko-francuskich i dzieje Polaków w tym kraju oraz historii Lublina i Lubelszczyzny, a zwłaszcza dziejów politycznych i kulturalnych w drugiej połowie XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Powstania Styczniowego.

Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski jest autorem ponad 300 publikacji (artykułów, rozpraw pomieszczonych w publikacjach zbiorowych, prac autorskich), w tym m.in. książek Emigracja polska we Francji 1871-1918 (Lublin 1980), Georges Clemenceau - Stary Tygrys (Łódź 1988), Wychodźstwa polskiego zarys dziejowy (Lublin 1994), Ojciec zwycięstwa - Georges Clemenceau (Lublin 1998), Wysepka polska we  Francji. U  Marii i Henryka Gierszyńskich w Ouarville. 1878-1930 (Lublin 2005), współautorem wielu publikacji, w tym. m. in. Kościuszko pod Racławicami (Lublin 1984), Dzieje Biłgoraja (Lublin 1985), Polska obecność w kulturze Francji XVIII-XX wiek (do 1939 r.) (Lublin 1991), Lublin. Zarys dziejów miasta (Lublin 1993), redaktorem licznych publikacji m.in. Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918 (Lublin 1989), Dzieje Cycowa. Wsi, dóbr, parafii, gminy, szkół (Cyców 2010), Z epoki Legionów i Mazurka Dąbrowskiego (Lublin 2010), Szkice polsko-francuskie XIX-XX wiek (Lublin 2015).Program wykładów:

1. Lublin w przeddzień niepodległości (II 2018)    - prof. dr hab. Wiesław Śladkowski

2. Ruch ludowy w dziele odzyskania niepodległości na Lubelszczyźnie (III 2018) - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

3. Lublin i Lubelszczyzna. Przygotowania do walki zbrojnej (IV 2018) - dr hab. Marcin Kruszyński

4. Odrodzenie kulturalne w Zamościu (V 2018) - dr Bohdan Królikowski

5. Powołanie Uniwersytetu Lubelskiego (VI 2018) - prof. dr hab. Mieczysław Ryba

6. Harcerskie drogi do niepodległości na Lubelszczyźnie (IX 2018) - Stanisław Dąbrowski

7. Kalendarium niepodległościowe na Lubelszczyźnie (X 2018) - prof. dr hab. Jan Lewandowski

8. Lubelski zamach stanu. Powstanie tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie (XI 2018) - prof. dr hab. Stefan Stępień

9. Wkład Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w odrodzenie kulturalne Lublina (XII 2018) - Ewa Hadrian

Zapraszamy!

   

Dział Informacji i Promocji WBP

im. H. Łopacińskiego w Lublinie
8
1-52-87-417
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczeólnych punktów programu.