Informacje różne z Lublina i regionu

   

SMS może Ci uratować życie!


Rola komunikacji mobilnej w regionie


Krótkie wiadomości tekstowemają już ponad 25 lat. Wykorzystuje się jew komunikacji prywatnej, biznesowej, ale coraz częściej również w życiu lokalnej społeczności. Na czym polega ich fenomen?Gdzie znalazły zastosowanie, a w jakich obszarach jest ono dla nas najatrakcyjniejsze?Najważniejsze kwestie dotyczące współczesnej roli SMS-ów przybliża raport o komunikacji mobilnej w Polsce.

Platforma SerwerSMS.pl już po raz piąty przeprowadziła ogólnopolskie badanie „Komunikacja SMS w Polsce”dotyczące trendów w komunikacji mobilnej.Wynika z niego, że z SMS-ów korzysta 96,5% Polaków, z czego prawie 65% przyznaje, że wysyła je codziennie, a jeszcze więcej, bo 75%, tak często je otrzymuje. Nadawcą, oprócz bliskich i znajomych, bywają lokalne firmy i instytucje publiczne.

Co motywujedo używania tego kanału komunikacji?–Przede wszystkim doceniamy je z uwagi na prostotę korzystania (80,4%) oraz powszechność w dostępie(80,1%), ale również szybkość dotarcia (77,1%), zasięg i brak koniecznościpołączenia z internetem (73,6%) czy ich wszechstronnezastosowanie (71%) -to bowiem praktyczny sposób na przekazywanie przypomnień, powiadomień, a nawet ostrzeżeń– mówi Daniel Zawiliński, Dyrektor Zarządzający PlatformySerwerSMS.pl.


SMS od urzędu lub z przychodni? To coraz powszechniejsze!


Z roku na rok gminy oraz urzędy stają się są coraz bardziej przyjazne w kontakcie z obywatelami, co doceniają niemal wszyscy badani (aż 97% uznaje SMS-y od instytucji publicznych za bardzo przydatne lub przydatne). Praktycznie połowa ankietowanych(44,2%) deklaruje, że w ciągu roku otrzymała wiadomość tekstową od instytucji publicznej, tymczasem rok wcześniej takich deklaracji było zdecydowanie mniej – 32,6%.

Z rozwiązań mobilnych korzystają głównie urzędy państwowe (49,7%), placówki zdrowia (46,7%)i edukacyjne (18,5%). Co za tym idzie, wśród najpopularniejszych tematów wiadomości znajdują się przypomnienia o umówionych wizytach (46,9%), statusy spraw urzędowych (43,3%), powiadomienia o receptach do odbioru (31,9%), a nawet wypadkach i korkach (17%). W ubiegłym roku bardzo wiele gmin zintensyfikowało również informowanie o zagrożeniach pogodowych czy pożarach, dzięki czemu praktycznie co czwarty (18%) badany otrzymał na swój telefon stosowne ostrzeżenie. –Dzięki SMS-om może nam się żyć nie tylko łatwiej, ale i bezpieczniej. Zresztą tego oczekują sami ankietowani, bo praktycznie połowa z nich (48,2%) najbardziej zainteresowana jest otrzymywaniem alertów meteorologicznychi katastroficznych– mówi Edyta Godziek,PR & Marketing Manager z Platformy SerwerSMS.pl. Z uwagi na szybkość i bezpośredniość dotarcia komunikatu do odbiorcy jest to praktycznie bezkonkurencyjne rozwiązaniealarmowe, dzięki któremu możemy uratować swój dobytek, a nawet i życie – dodaje Godziek. Zdecydowanie więcej chcemy też informacji o lokalnych sytuacjach na drogach (43,5%) oraz przypomnień, np. o zapłacie podatków (25,1%).


Usługi w regionie – powiadomienia i oferty drogą SMS

3 na 4 ankietowanych otrzymuje SMS-y promocyjne od firm lub sklepów i zdecydowana większość chce je otrzymywać nadal (69% Polaków), przy czym najchętniej raz w tygodniu – tak deklaruje 40% z nich. Co nas interesuje na gruncie lokalnym? Głównie wiadomości od restauracji i pubów (58,4%), z sektora kultury i rozrywki (49,7%), zdrowia (33,3%) urody (34,9%), moto (23,1%) oraz usług bankowych (22,5%). Najbardziej pożadanymi treściami w opinii badanych są informacje o promocjach (60,2%), koncertach czy wystawach (47,2%), zniżkach do okolicznych lokali (44,3%), a także inicjatywach władz dla mieszkańców, takich jak bezpłatne badania etc. (40,9%).
Spectrum wykorzystania SMS na płaszczyźnie regionu jest naprawdę szerokie. Pozostaje mieć nadzieję, że niebawem kolejne placówki otworzą się na dostępne możliwości, budującobraz instytucji przyjaznych obywatelom, a firmy, jeśli jeszcze tego nie zrobiły, że wyjdą naprzeciw konkretnym oczekiwaniom konsumentów. Warto również w swoim środowisku sprawdzić, gdzie SMS-y funkcjonują i włączyć się do grupy ich odbiorców. Sprawny kontakt i dobry przepływ informacji przyniesie korzyści każdej ze stron.


***
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI, za pomocą ankiety internetowej zamieszczonej na dedykowanym serwisie internetowym. W badaniu wzięło udział 1145 respondentów.Przeprowadzono je w roku 2017, natomiast respondenci uwzględniali doświadczenia z ostatniego roku, w tym końca 2016. Patronat nad badaniem objęli: Izba Gospodarki Elektronicznej, PMR oraz portale dobraStronaInternetu.pl, eGospodarka.pl, techON.pl, Jaka-Komorka.pl, WhatNext.pl, MenWorld.pl.