Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl

   


 Inny Lublin: Duże sprawy w małych głowach

1 lutego 2018

Dom Słów, ul Królewska 17 (wejście od podwórka)
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Kossowską, autorką książki „Duże sprawy w małych głowach”.

Jest to książka o niepełnosprawności widzianej oczami dzieci. Książka łamie stereotypy, pomaga dzieciom zrozumieć sytuację osoby niepełnosprawnej. Pokazuje codzienność dzieci borykających się na co dzień z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Kossowska
- doktor nauk humanistycznych, językoznawczyni, tłumaczka przysięgła, wykładowczyni Politechniki Opolskiej, Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami zaangażowana w działalność społeczną i sprawy środowiska osób niepełnosprawnych. Jedna z trzech inicjatorek powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i jego członkini. Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, żona fajnego człowieka i odpowiedzialnego ojca, blogerka (dzielnyfranek.blogspot.com). To doświadczenia związane z byciem mamą dziecka niepełnosprawnego oraz godziny rozmów z innymi rodzicami i dziećmi sprawiły, że podjęła się napisania tej książki.

Spotkanie odbywa się w ramach programu „Inny Lublin”

Rozmowę poprowadzi reporterka Radia Lublin - Agnieszka Krawiec.

Dom Słów jest miejscem dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.