Informacje różne z Lublina i regionu

   Promocja książki ks. Alfreda Marka Wierzbickiego
“Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”

14 listopada 2018, godz. 17:00

Sala Czarna, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"

ul. Grodzka 21


Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Dostatni OP.

Ks. prof. Alfred M. Wierzbicki w swoim zbiorze esejów mierzy się z nauczaniem dwóch papieży – Jana Pawła II oraz Franciszka. Przekonuje, że obecny papież twórczo kontynuuje i rozwija dzieło wielkiego poprzednika. Spotkanie z lubelskim filozofem i eseistą poprowadzi w Bramie Grodzkiej o. Tomasz Dostatni OP.

Miłosierdzie, teologia ciała i małżeństwa, otwarcie na dialog z innymi religiami i narodami, dostrzeżenie autonomii sfer: etycznej, społecznej i politycznej, zapobieganie ich klerykalizacji – to kluczowe tematy obu pontyfikatów. Autor sięga do nich, diagnozując również aktualną sytuację Polski i zachodzące w niej przemiany. Nie boi się wskazywać na trapiące dziś nasz kraj problemy, ale nie pozostawia czytelnika bez nadziei. Jej źródłem musi być rzetelny i głęboki namysł nad dziedzictwem Soboru Watykańskiego II i ostatnich pontyfikatów.

Z przedmowy Karola Tarnowskiego:

Jest to książka o roli przemiany w nauczaniu współczesnego Kościoła, jakiej dokonał Sobór Watykański II, którego wielkim inspiratorem i współtwórcą okazał się Jan Paweł II. Jest to więc tyleż książka o dziedzictwie Jana Pawła II i jego usytuowaniu we współczesnym świecie, co o dziedzictwie samego Soboru.

Ks. Alfred Marek Wierzbicki,
ur. 1957, filozof, poeta, eseista, publicysta. Od 1992 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Etyki. W latach 2006–2014 dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL oraz redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. W latach 2002–2012 był prorektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Od 2004 wikariusz biskupi ds. kultury w Archidiecezji Lubelskiej. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Należy m.in. do Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”, Rady Programowej Fundacji Służby Rzeczypospolitej. Działa w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. W swych publikacjach naukowych i eseistycznych zajmował się walką bez przemocy, filozoficznymi źródłami totalitaryzmu, antropologicznymi podstawami etyki, filozofią demokracji, współczesną kondycją chrześcijaństwa, związkami filozofii i literatury pięknej. Opublikował książki o Mahatmie Gandhim, Janie Pawle II, abp. Józefie Życińskim.