Informacje różne z Lublina i regionu

  Gminne Obchody 100 rocznicy
odzyskania Niepodległości,

11 listopada 2018

Park im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach.

Godz. 14.00
- uroczysty koncert pieśni Patriotycznych Chóru Męskiego „Bas Canto”
oraz
promocja książki „Ocalić od Zapomnienia”.


powiększ


„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

„(…) Publikacja dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowi Kronika gminy Niemce w czasach II wojny światowej. Jest to podany do druku tekst źródłowy pióra Witalisa Grochowskiego (byłego żołnierza Armii Krajowej Obwodu Łukowskiego i prezesa Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację) napisany w oparciu o relacje i wspomnienia zebrane w latach sześćdziesiątych XX wieku. Na część drugą składają się, zróżnicowane co do tematyki i objętości, wojenne reminiscencje zgromadzone przez T. Zembrzycką i opatrzone tytułem Okruchy historii. Oba działy, bogato ilustrowane, tworzą wartościową całość, szczególnie cenną dla lokalnej wspólnoty oraz dla badaczy zajmujących się dziejami II wojny światowej na Lubelszczyźnie.” (z opinii wydawniczej).

Redakcja: Łukasz Kasperek (cz. I), Teresa Zembrzycka (cz. II).
Autorzy tekstów: Zbigniew Bernat, Sławomir Bogusz, Barbara Czajka, Grażyna Gliwka, Daniela Iskierka, Danuta Kowalik, Monika Majewicz, Agnieszka Stępień, Irena Urbaś, Teresa Zembrzycka, fragmenty Dzienniczka Marty z Budnych Łosiowej.
Skład Komputerowy: Marek Gruda
Anna Zgierska, Stanisław Zgierski – korekta cz. II oraz przygotowanie młodzieży Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach do prezentacji.
Druk: Perfekta info drukarnia cyfrowa
Stowarzyszenie „Chór Męski ‘Bas Canto’ ” – osoba prawna reprezentująca twórców publikacji.
Podczas koncertu książkę będzie można nabyć jako cegiełkę na dalszą działalność propagującą historię miejscowości Niemce.

Zapraszamy !