Wydrukuj tę stronę

Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl

   


 Jak mówić o Zagładzie 75 lat po akcji „Reinhardt”?
Spotkania z pisarzami i Tomaszem Pietrasiewiczem elementami seminarium

Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady”

Termin: 6-8 listopada 2018 r.

Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21, Lublin
Seminarium jest otwarte dla publiczności.


Interdyscyplinarne seminarium odbędzie się na zakończenie projektu Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady. W seminarium udział wezmą badacze problematyki Szoah, literaturoznawcy, antropolodzy, historycy, kulturoznawcy, ale też artyści – pisarze i ludzie teatru. Więcej na stronie: https://teatrnn.pl/opowiedziec
Program: https://teatrnn.pl/opowiedziec/program/

4 listopada mija 75 lat od zakończenia akcji „Reinhardt”, która zakładała całkowitą eksterminację Żydów polskich. Ogrom zbrodni i ludzkiej tragedii wciąż pozostaje trudny do opowiedzenia. Ponad 20 intelektualistów, w tym między innymi Jerzy Sosnowski, Jacek Leociak, Mikołaj Grynberg, Dariusz Libionka czy Monika Sznajderman będzie rozmawiać w Lublinie jak zmierzyć się z tym problemem. Spotkania w ramach seminarium będą otwarte dla publiczności.

Akcja „Reinhardt” trwała od 16 marca 1942 do 4 listopada 1943 roku. W jej ramach metodycznie mordowano Żydów zamieszkujących tereny utworzonego przez hitlerowców Generalnego Gubernatorstwa. Sporo wiemy o logistyce akcji. Znamy miejsca i daty. Znamy szacunkowe liczby ofiar kolejnych etapów eksterminacji. Istnieją relacje świadków. Nadal jednak nie umiemy objąć tego, co wtedy się wydarzyło. Nie umiemy opowiedzieć o tej unicestwiającej fali śmierci.

Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady” mierzy się z problemem opowiadania o Zagładzie. Zostało zorganizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na zakończenie projektu Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady. Jak pisze w anonsie należący do komitetu organizacyjnego wydarzenia prof. Paweł Próchniak, to Lublin jest miastem, które powinno o akcji „Reinhardt” opowiadać:

Sztab akcji mieścił się w Lublinie. Tutaj akcja rozpoczęła się i tu została zakończona. Kręgi zagłady rozchodziły się z Lublina i do Lublina powróciły – unicestwiając na swojej drodze blisko dwa miliony ludzkich istnień. (…) Na planie mityczno-symbolicznym Lublin mocno związany jest z samymi początkami obecności Żydów w Polsce – mówi o tym znana legenda o słowie „Polin”. W porządku historii Lublin stał się miastem Szoah – za sprawą akcji „Reinhardt” i obozu zagłady na Majdanku. Dlatego właśnie w Lublinie trzeba rozmawiać o tych, których zamordowano, o śladach po unicestwionej społeczności, o śladach unicestwienia, o nieobecności, która jest – paradoksalną – formą obecności i istnienia.

Organizatorzy szczególnie polecają dwa wydarzenia będące częścią programu seminarium: rozmowę pisarzy, w której udział wezmą Mikołaj Grynberg, Paweł Huelle, Piotr Matywiecki i Jerzy Sosnowski oraz prowadzone przez Pawła Próchniaka spotkanie z Tomaszem Pietrasiewiczem, który jako dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” od 28 lat opowiada o historii lubelskich Żydów. Podczas seminarium będzie dostępny także 14. numer PA.RY, który został poświęcony tematyce Zagłady.

Seminarium jest częścią projektu Akcja "Reinhardt” - w kręgu Zagłady, którego celem jest zaprezentowanie wojennej historii wszystkich społeczności żydowskich zgładzonych w ramach akcji „Reinhardt”. Projekt jest elementem ogólnopolskich obchodów 75. rocznicy akcji „Reinhardt”.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Opowiedzieć – rozmowa pisarzy:
Mikołaj Grynberg, Paweł Huelle, Piotr Matywiecki, Jerzy Sosnowski

Prowadzenie: Paweł Próchniak, Robert Traba
7 listopada 2018 r., godz. 20:00
Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21, Lublin


Opowieść jest powinnością. Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o tym jak sprostać powinności opowieści wobec grozy Zagłady? Jak opowieść o unicestwieniu, o nieobecności i śladach przekazać tym, którzy przyjdą po nas?Opowiedzieć – spotkanie z Tomaszem Pietrasiewiczem

Prowadzenie: Paweł Próchniak
8 listopada 2018 r., godz. 18:00
Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21, Lublin

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.