Informacje o wydarzeniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej   


 powiększ


 powiększ

 

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na sesję z okazji
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

11 lipca 2018 r., godz. 10.00
Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4Program sesji:

  • 10.00-10.30 Wystąpienia okolicznościowe
  • 10.30-11.00 dr hab. Marcin Lichmanowski, Strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym
  • 11.00-11.30 dr Janusz Kłapeć, Formy oporu chłopskiego przeciwko okupantowi niemieckiemu w dystrykcie lubelskim 1939-1944
  • 11.30-12.00 mgr Marta Grudzińska, Chłopi na Majdanku 1941-1944
  • 12.00-12.30 dr hab. Jacek Romanek, Ludowcy Lubelszczyzny w walce o niepodległość w latach 1944-1949
  • 12.30-13.00 Zamknięcie obrad


Wystawy towarzyszące:

"Represje wobec wsi i ruchu ludowego" - Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
"Walka i męczeństwo chłopów na Lubelszczyźnie" – wystawa ze zbiorów w Lublinie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, dnia 20 października 2017, poz. 1953


U S T A W A
z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej


W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, stanowi się, co następuje:
Art.1. 12 lipca – dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. – ustanawia się Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
Art.2. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

 

 


Dział Informacji i Promocji WBP

im. H. Łopacińskiego w Lublinie
8
1-52-87-417
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczeólnych punktów programu.