Informacje różne z Lublina i regionu


 


Nabór prac do konkursu ART Majster

Termin nadsyłania zgłoszeń 31 lipca 2018


Najwyższy czas stanąć w szranki na polu kreatywności. Wraz z Pracownią Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry", zapraszamy do udziału w niecodziennym konkursie na projekt przedmiotu lub obiektu artystyczno-użytkowego.

Działanie odbywa się w ramach projektu Sztuka na Giełdzie. Jest to coroczna akcja artystyczna, składająca się z kilkunastu interwencji twórczych, odbywających się w przestrzeniach handlowych Lublina. Miejsca z pozoru niekojarzone ze sztuką stają się na jeden dzień polem działań artystów. Dochodzi do swoistej konfrontacji sztuki z często niespodziewającym się tego odbiorcą – klientem. Tematyka realizowanych prac często porusza aktualne problemy społeczne i je interpretuje.

W tegorocznej odsłonie konkursu działanie będzie realizowanie na terenie jednego z lubelskich marketów budowlanych. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy – kwalifikacyjny – polega na przedstawieniu koncepcji przedmiotu możliwego do realizacji za pomocą materiałów i narzędzi dostępnych w markecie budowlanym. Drugi to wykonanie przez artystów/rzemieślników przedmiotu wytypowanego do udziału w finale konkursu.

Szczegóły oraz regulamin konkursu - http://www.rewiry.lublin.pl/#pg=5714339587022735548&ver=2013