Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim


Muzeum Lubelskie w Lublinie

zaprasza na otwarcie wystawy

zorganizowanej w stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości:


Czas na Niepodległą

20 kwietnia 2018 r, godz. 18.00,

sale wystawowe Zamku Lubelskiego


 powiększ


W okresie niewoli, pod zaborami, kultura stanowiła obszar pamięci i sferę wolności duchowej. Na wystawie zostaną zaprezentowane malarstwo oraz grafika obrazujące długą i ofiarną drogę Polaków do wolności. Nie zabraknie dzieł znanych i wybitnych malarzy: Michała Stachowicza, Aleksandra Orłowskiego, Juliusza Kossaka, Januarego Suchodolskiego, Piotra Michałowskiego, Aleksandra Kotsisa, Artura Grottgera, Jana Matejki, Adama Chmielowskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, Vlastimila Hofmana, Jana Styki, Jana Rembowskiego, Leopolda Gottlieba, Wojciecha, Jerzego Kossaka

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.