Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl

 

 

 
Listy do Henia.
Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości


19 kwietnia 2018, godz. 12.00 - 13:00

ul. Krakowskie Przedmieście 64 (przed wejściem do Banku Pekao SA)


Podczas wydarzenia uczniowie z lubelskich szkół wyślą listy do Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca, który zginął podczas II wojny światowej. Listy będą wysłane w miejscu, gdzie w 1939 r. została wykonana ostatnia fotografia Henia, przy wejściu do gmachu banku na Krakowskim Przedmieściu 64. Celem projektu jest ukazanie mieszkańcom miasta, a w szczególności uczniom lubelskich szkół, zagłady lubelskich Żydów na przykładzie losów jednego dziecka.

19 kwietnia, przed wysłaniem listów, odbędą się w Bramie Grodzkiej warsztaty dla uczniów ze szkół uczestniczących w tegorocznej akcji. Pracownicy Bramy Grodzkiej opowiedzą o losach Henia i o tym, jak jego historia ujrzała światło dzienne. Przedstawią także kontekst historyczny.
Na podstawie materiałów dokumentalnych i ikonograficznych (zdjęcia, dokumenty) dotyczących historii lubelskiej rodziny Żytomirskich, uczestnicy warsztatu zapoznają się z losami ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Historia Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca urodzonego przed wojną w Lublinie, umożliwia uczestnikom warsztatów zapoznanie się z życiem jego i jego rodziny w okresie przed wojną oraz ukazuje kolejne etapy Zagłady. Warsztat kończy się pisaniem listów do Henia Żytomirskiego, który zginął prawdopodobnie na Majdanku. Zajęcia uczą tolerancji i szacunku do drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.

Następnie uczniowie udadzą się na spacer śladami lubelskich adresów związanych z Heniem Żytomirskim. Spacer zakończy się około godziny 12:00 wysłaniem listów w miejscu, gdzie została zrobiona ostatnia fotografia Henia.

W tym roku zaproszenie do udziału w akcji przyjęli uczniowe z niniejszych szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Pawła II w Bełżycach
  • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
  • Zespół Szkół w Kalinówce


Lublinian, którzy chcieliby wziąć w akcji wysyłania listów, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” zaprasza pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 na ul. Krakowskie Przedmieście 64.


Strona poświęcona projektowi: https://teatrnn.pl/henio/

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.