Informacje różne z Lublina i regionu


 

XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

26 czerwca - 9 lipca 2018 r.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) rozpoczną się XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie.

Warsztaty są realizowane przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Głównym celem realizowanego zadania jest ochrona i zachowanie tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego.

Wojciechowska „Kuźnia Talentów” to jedyna szkoła kowalstwa w Polsce. Impreza została nagrodzona ludowym Oskarem za wkład w ratowanie ginącego zawodu, propagowanie kowalstwa artystycznego i użytkowego oraz utrwalanie odrębności regionalnych w kowalstwie polskim.

Na przestrzeni lat uczestniczyło w niej ponad 400 osób, z których znaczna część założyła własne kuźnie lub pracuje w firmach o podobnym profilu.

W tegorocznych Warsztatach weźmie udział 16 adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski. Przyjadą do Wojciechowa, aby zdobyć umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu oraz wiedzę o historii kowalstwa, marketingu i przepisach prawnych w zakładaniu i prowadzeniu kuźni.

Warsztatowicze to osoby w wieku od 18 do 49 lat, w większości zawodowo związani z pracą w metalu - ślusarze i metaloplastycy, ale są wśród nich również artyści – rzeźbiarze oraz pracownicy muzeów. W tajniki kowalstwa wprowadzą ich mistrzowie: Andrzej Słowik - woj. podkarpackie, Kazimierz Kudła, woj. podkarpackie, Ryszard Skuza – woj. świętokrzyskie.

Doskonałym uzupełnieniem nauki będą organizowane w dniach 6 – 8 lipca XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali. Osoby które spełniają warunki przystąpienia do egzaminu będą w Wojciechowie zdawać egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala.


Program imprezy:

  * 26 czerwca– Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – Biuro Warsztatów, Wieża Ariańska
godz. 10.00 – Rozpoczęcie XXIV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich – spotkanie organizacyjne (Wieża Ariańska – siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)
• Zwiedzanie Muzeum Kowalstwa
• Omówienie zasad BHP pracy w kuźni, właściwości cieplnych metali, zapoznanie z podstawowymi narzędziami kowalskimi, nauka rozpalania ogniska kowalskiego, zasady ekonomicznego gospodarowania koksem.

Godz. 14.00 – rozpalenie palenisk kowalskich, zapoznanie uczestników z kuźnią i jej wyposażeniem.

  * 26 czerwca – 6 lipca
– Nauka podstawowych technik kowalskich, zdobnictwa, regeneracja narzędzi kowalskich (praca
w trzech grupach) oraz pokazy technik i umiejętności kowalskich w wykonaniu mistrzów – instruktorów – nagrzewanie materiału i określanie temperatur za pomocą barw żaru, wykonywanie narzędzi kowalskich.

Szkolenia na temat:

• Zasady marketingu i promocji wyrobów kowalskich oraz przepisy prawne w zakładaniu i prowadzeniu kuźni
Wykłady na temat:
• Historia kowalstwa polskiego,
• Regionalizm w kowalstwie polskim
• Podstawy projektowania wyrobów kowalskich

 *  6 - 8 lipca
– XVII Ogólnopolskie Spotkania Kowali - praca w charakterze pomocników mistrzów
 * 7 - lipca - godz. 14.00 – 18.00 - „Pokaż co potrafisz” - pokazy kowalstwa i zawodów pokrewnych w wykonaniu uczestników Warsztatów.
  * 8 lipca – Uroczyste zakończenie XXIV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich.
  * 9 lipca – egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie kowala