KRAINA KONIAKÓW I MISTYCZNYCH MONASTYRÓW

TERMIN: 09 - 16.09.2019
8 dniową wycieczkę oferuje

Informacje o wydarzeniu w Muzeum LubelskimWystawa inaugurująca
obchody 700-lecia miasta Lublina

Brama Krakowska

otwarcie - 20 stycznia 2017, godz. 12.00


Witold Chomicz, projekt plakatu "Lublin", 1935 r., fragment
powiększ


Lublin to nie tylko architektura, ale przede wszystkim układ ulic i budynków tworzących obraz miasta, który funkcjonuje w naszej wyobraźni. Znane budynki urosły do rangi symbolu i stały się punktem odniesienia w przestrzeni miasta, a także miejscem spotkań lublinian.

Wystawa prezentuje obraz miasta poprzez znane budowle: Bramę Krakowska, zabudowę Wzgórza Zamkowego i kościoły Śródmieścia, które były głównym tematem XIX-wiecznych pocztówek lubelskich oraz plakatów turystycznych dwudziestolecia międzywojennego. Są to budowle najstarsze i zarazem najpiękniejsze, świadkowie historii 700-letniego miasta i wydarzeń z jego historii.

Zainteresowanie charakterystycznymi dla miasta widokami wiąże się z rozwojem turystyki i mody na podróżowanie w XIX w., co ułatwiło otworzenie linii kolejowej w Lublinie w 1877 r. W dobrym tonie było wysłanie znajomym kartki z miejsca pobytu. Wśród pocztówek z tego czasu przeważają widoki miasta, ciągi komunikacyjne zwieńczone gmachami zabytkowymi, place miejskie. Te same motywy były powtarzane na plakatach. Nie ukazują one pełnego obrazu Lublina, lecz jego najciekawsze i najbardziej zadbane fragmenty, przez co obraz miasta jest nieco wyidealizowany i upiększony.

W 1935 r. Zarząd Miejski w Lublinie ogłosił konkurs na afisz propagandowo-turystyczny promujący Lublin. Zasady zostały jednoznacznie określone w regulaminie. Plakat miał zawierać „jeden lub kilka zabytków architektonicznych m. Lublina, jak: Brama Krakowska, Zamek, Katedra, Wnętrze Kościoła Św. Trójcy na Zamku, Kościół powizytkowski, sylwetka m. Lublina, lub inne”. Na konkurs wpłynęło 31 prac, na których przeważała sylwetka Bramy Krakowskiej. Pozostałe plakaty pokazywały widoki Lublina ogólnie oraz zabytkowe kościoły Śródmieścia. Dwa plakaty z tego konkursu, autorstwa Witolda Chomicza i Juliusza Kurzątkowskiego, można oglądać na obecnej wystawie.

Wiele plakatów powstało z okazji Dni Lublina. Po raz pierwszy zorganizowano je w czerwcu 1939 roku. Z tej okazji powstał plakat „Dni Lublina, Zamościa i Lubelszczyzny”. Po wojnie kontynuowano świętowanie rocznicy lokacji, a okrągłe daty obchodzono bardzo uroczyście.

Chociaż miastu przybyło w ostatnich latach wiele okazałych budowli, jak gmach filharmonii, port lotniczy czy budynki uniwersyteckie, to jednak zabytki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem artystów. Można to zobaczyć na plakatach promujących współczesne wydarzenia artystyczne organizowane w mieście, jak Lublin Dance Festival czy Planeta Lublin. Dawna architektura w nowym ujęciu przeważa wśród prac prezentowanych na Międzynarodowym Biennale Plakatu Studenckiego w Lublinie w 2015 roku w kategorii 700. rocznica lokacji miasta. Prace konkursowe pokazują, że architektura i widoki Lublina to temat wciąż niewyczerpany i atrakcyjny.

Na wystawie wykorzystano plakaty ze zbiorów:

  • Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
  • Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Zbiorów Specjalnych,
  • Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Otwartej Pracowni w Lublinie,
  • Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - Zbiorów Specjalnych,
  • Centrum Kultury w Lublinie
  • oraz osób prywatnych.


Kurator wystawy: Anna Syta

Patronat honorowy:
Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzyszof Żuk - Prezydent Miasta Lublin

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.