Informacje różne z Lublina i regionu

 

Lublin 700 
Konferencja naukowa

„Lublin – początki kariery miasta do XV wieku”

19-20 stycznia 2017

Teatr Stary

W 2017 roku Lublin świętuje 700-lecie nadania praw miejskich. Wszystkim wydarzeniom, które w tym czasie odbędą się w Lublinie przyświeca idea festiwalu obywatelskiego, a przestrzenie miasta zamienią się w całoroczną scenę obchodów. W związku z Wielkim Jubileuszem będę miała przyjemność współpracować z Państwem, jako Rzecznik Prasowy 700-lecia. Mam nadzieję, że rok obchodów Jubileuszu Lublina stanie się naszym wspólnym świętem.

Z okazji jubileuszu miasta przez cały rok mieszkańcy mogą spodziewać się specjalnych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, m.in. cyklu konferencji na temat Lublina.

Pierwsza z nich, poświęcona najdawniejszej historii miasta, odbędzie się w dniach 19-20 stycznia w Teatrze Starym w Lublinie.

Konferencję zatytułowaną „Lublin – początki kariery miasta do XV wieku”, z udziałem archeologów i historyków z Polski i zagranicy organizują prof. Andrzej Kokowski z Instytutu Archeologii UMCS oraz dr hab. Marcin Wołoszyn z Instytutu Archeologii UR / GWZO Lipsk.

Udział w konferencji potwierdzili specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Europie. Prelegenci będą mówić m.in. o tym, jak Lublin był postrzegany i oceniany jako ośrodek polityczny, społeczny, kulturalny przez inne ośrodki w Polsce i Europie. Dowiemy się, co spowodowało, że właśnie nad Bystrzycą powstał Lublin – jak przygotowywano to miejsce do roli ważnego punktu administracyjnego na mapie Polski, czy był to proces łatwy, czy na jego drodze stawały przeciwności próbujące zniweczyć wybór. Nie zabraknie też atrakcji dodatkowych. Zobaczymy pokaz militariów i akcesoriów z czasów początków kariery miasta, przygotowany przez Drużynę Grodów Czerwieńskich.

 

Program Konferencji
„Lublin. Początki kariery miasta do XVI wieku"19.01.2017

 

 • 9.00 Uroczyste Otwarcie Konferencj i- Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
 • 9.30 Lublin naukowy, prof. dr hab. Marian Harasimiuk (Lublin)

 


I Blok lubelski

 

 • 10.00 Wprowadzenie, prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Lublin)
 • 10.30 Powstanie Lublina. Uwarunkowania geograficzne, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Lublin)
 • 11.00 Początki Lublina w świetle badań archeologicznych, dr hab. Marek Florek (Lublin)
 • 11.30 Proces lokacji miasta Lublina na prawie niemieckim, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin)
 • 12.00-12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30 Pokaz militariów i akcesoriów z czasów początków kariery miasta, Drużyna Grodów Czerwieńskich

 


II Blok ogólnopolski

 

 

 • 13.30 U źródeł podziału Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni,- prof. dr hab. Michał Parczewski (Rzeszów)
 • 14.00 Wczesna urbanizacja wschodniej Małopolski, prof. dr hab. Andrzej Buko (Warszawa)
 • 14.30 Lublin. Na przedpolu Grodów Czerwieńskich, dr hab. Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Lipsk)
 • 15.00 Lublin – w sąsiedztwie Chełma, dr Tomasz Dzieńkowski (Lublin)
 • 15.30 Panel swobodnej dyskusji20.01.2017
III Blok europejski

 

 • 10.30 O czym wiedziano na Zachodzie. Lublin i jego okolice w średniowiecznych przekazach pisanych- prof. dr hab. Christian Lübke (Lipsk, Niemcy)
 • 11.00 Lublin widziany z południa. Polsko-węgierskie związki dynastyczne, polityczne i ekonomiczne w XIV-XVI w., doc. dr István Petrovics (Szeged, Węgry)
 • 11.30 Między Nowogrodem a Lublinem: polityczne i kulturowe relacje Nowogrodu, Litwy i Polski w XIV-XVI w., prof. dr hab. Aleksandr Musin (Petersburg, Rosja)
 • 12.00 Unia Lubelska – spojrzenie z Moskwy (koniec XVI-XVII w.)- dr hab. Konstantin Jerusalimskij (Moskwa, Rosja)
 • 12.30 Lublin jako ośrodek kultury europejskiej – podsumowanie- prof. dr hab. Andrzej Kokowski (Lublin)
 • 13.00 Zakończenie Konferencji