Informacje o wydarzeniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej   

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i
Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zapraszają na kolejny wykład z cyklu
"700 lat miasta Lublina - spotkania z historią"

Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Wykład "Lublin w czasach powstań narodowych" wygłosi
prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

20 października 2016 r. godz. 17.00
Galeria Biblioteki, ul. Narutowicza 4


Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Wstęp wolny.

Zapraszamy!Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski j
est kierownikiem Zakładu Historii XIX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień historii społeczno-politycznej wieku XIX, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich zaboru rosyjskiego oraz żywych tu idei i programów politycznych. Prof. Eugeniusz Niebelski jest wybitnym znawcą problematyki udziału duchowieństwa katolickiego w powstaniu styczniowym. Kwestię tę omówił m.in. w pracy „Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu (Lublin 2008). Szczególnym zainteresowaniem historyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego cieszą się losy polskich zesłańców na Syberii, a zwłaszcza doświadczenia księży-zesłańców. Temu zagadnieniu prof. Eugeniusz Niebelski poświęcił swe dwie ostatnie monografie: Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku (Wrocław 2011) oraz „Wiosna i jesień trwa tu krótko”. Księża zesłańcy 1863 roku
w syberyjskiej Tunce (Lublin 2013).


Program wykładów:

1. Przed powstaniem miasta Lublina - osadnictwo od VI do XIII w. (XI 2015)  - dr hab Andrzej Rozwałka, prof. UR
2. Proces lokacyjny miasta Lublina na prawie niemieckim (XII 2015) - prof. Ryszard Szczygieł
3. Złoty wiek Lublina (II 2016) - dr Grażyna Jakimińska
4. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego (III 2016) - prof. Henryk Gmiterek
5. Lublin w okresie rozbiorów i zaboru austriackiego (IV 2016) - prof. Ewa Ziółek
6. Lublin w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (V 2016)   - prof. Wiesław Śladkowski
7. Lublin w czasach powstań narodowych (X 2016) - prof. Eugeniusz Niebelski
8. Lublin w czasach I wojny światowej (XI 2016) - prof. Jan Lewandowski
9. Lublin międzywojenny 1918-1939 (XI 2016) - prof. Zbigniew Zaporowski
10. Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej (XII 2016) - dr Janusz Kłapeć
11. Lublin w czasach PRL (I 2017) - prof. Janusz Wrona
12. Lublin współczesny (II 2017) - prof. Józef Styk
13. Symbole miasta Lublina (III 2017) - dr Piotr Dymmel
14. Dyskusja panelowa (IV 2017

   

Dział Informacji i Promocji WBP

im. H. Łopacińskiego w Lublinie
8
1-52-87-417
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczeólnych punktów programu.