Informacje o wydarzeniu w Muzeum LubelskimPrezentacja i promocja

Notatnika 1936-1938
Józefa Czechowicza

16 września 2015 r. godz. 17.00

Muzeum Literackie

im. Józefa Czechowicza
ul. Złota 3

not5 m
powiększ


W ramach spotkania odbędzie się rozmowa z redaktorem naukowym tomu prof. dr hab. Józefem F. Fertem i autorką posłowia Ewą Łoś.

Kontakt:
dr Jarosław Cymerman
Muzeum Literackie im. J. Czechowicza
Tel. 0/81 532 30 90


not1 m
powiększ

not2 m
powiększ

not4 m
powiększ

lublin-logo

Projekt zrealizowano przy współpracy Miasta Lublin

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.