Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim"Dwugłos o sztuce"
Wernisaż: 14 sierpnia godz. 19:00

Wystawa dostępna:
od 14 sierpnia do 27 września 2015
w godz. 10.00 – 18.00

Muzeum Lubelskie


 powiększ


„Dwugłos o sztuce” to mapa miejsc wspólnych i osobnych, próba stworzenia obszaru relacji między dwojgiem artystów – Zofią Kopel-Szulc i Henrykiem Szulcem, którym przyszło dzielić życie, wzajemne inspiracje i fascynacje.

Artyści uzyskali dyplom z grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 1962 – Zofia Kopel-Szulc w pracowni litografii prof. Konrada Srzednickiego, Henryk Szulc w pracowni drzeworytu prof. Ludwika Gardowskiego a także oboje w pracowni plakatu Macieja Makarewicza. Dzięki doskonałemu warsztatowi i oryginalnym środkom ekspresji artystycznej wnieśli ogromny wkład w rozwój tej dyscypliny sztuki w Lublinie, z którym związali się na stałe, współtworząc przestrzeń kulturalną miasta i aktywnie włączając się w nurt życia intelektualno-artystycznego.


Celem ekspozycji jest pokazanie artystycznych związków, wskazanie tego, co łączy i dzieli oboje artystów. Wśród zgromadzonych na wystawie prac znajdują się grafiki, rysunki, akwarele i obrazy olejne zaprezentowane w układzie prowokującym do porównań i pytań o wzajemne relacje. Plakaty oraz fotografie dokumentujące wspólnie zaprojektowaną scenografię i kostiumy dla Teatru Wizji i Ruchu Jerzego Leszczyńskiego stanowią rodzaj klamry spinającej działania artystyczne Zofii Kopel-Szulc i Henryka Szulca- mówi Anna Hałata, kurator wystawy.

Wystawie będzie towarzyszył wydany przez Muzeum Lubelskie bogato ilustrowany katalog zaprojektowany przez Zofię Kopel-Szulc, spod ręki której wyszły m.in. projekty szaty graficznej 1000 okładek książkowych. Wystawa zorganizowana z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy urodzin Henryka Szulca, objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.