Informacje o wydarzeniu w Filharmonii LubelskiejLubelskie Smyki - koncerty dla  dzieci

„Pojedziemy na łów”

25 października 2015

godz. 10.30 - Lub Smyki (0-2 lata)
godz. 11.30 - Lub Smyki (2-4 lata)

Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim
Bilety w cenie: 30 zł (osoba dorosła)powiększLubelskie Smyki - koncerty dla niemowląt, małych dzieci oraz ich rodziców promują ideę, że na kontakt z wartościową muzyką artystyczną nigdy nie jest za wcześnie. Dysponujemy ogromną liczbą badań, z których wynika, że każdy człowiek jest ze swej natury muzykalny, zaś w chwili urodzenia posiadamy najwyższy poziom zdolności muzycznych. To, co nazywamy brakiem zdolności muzycznych, jest raczej wynikiem braku odpowiednich doświadczeń we wczesnym dzieciństwie oraz zaniedbań edukacyjnych. Na czas koncertów przestrzeń koncertowa jest specjalnie przystosowana dla potrzeb najmłodszych odbiorców sztuki. Podczas koncertów młodzi melomani mają możliwość słuchania muzyki wokalnej i instrumentalnej, a także aktywnego udziału w wykonywaniu muzyki poprzez grę na instrumentach czy wspólny śpiew.


Rezerwacja biletów tylko telefoniczna: 81 53-15-112

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.