Informacje różne z Lublina i regionu

 

 


IBM Corporate Service Corps przedstawia kluczowe rekomendacje dla Lublina


IBM zakończył realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Lublin miesięczny program wolontariatu pracowniczego – IBM Corporate Service Corps. Przez cztery tygodnie pracownicy koncernu reprezentujący 12 krajów świata pracowali nad przygotowaniem zbioru zaleceń i rekomendacji w rożnych obszarach m.in. w zakresie mierzenia efektywności działań, zarządzania informacją i komunikacją z cudzoziemcami prowadzoną przez Urząd Miasta Lublin oraz strategią inkubatora przedsiębiorczości prowadzonego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.

 - IBM pomaga lokalnym społecznościom nie tylko poprzez realizację projektów informatycznych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi przy programach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak IBM Corporate Service Corps. Działamy na rzecz rozwiązywania najbardziej palących problemów społecznych, strategicznego rozwoju miast, szczególnie wspierając działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców – powiedział Aleš Bartůněk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.                               
                                            powiększ


W programie wolontariatu pracowniczego – IBM Corporate Service Corps uczestniczyli przedstawiciele koncernu m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Singapuru, Chin, Indii, Francji, Brazylii i Argentyny. Menedżerowie IBM spotykali się z przedstawicielami administracji publicznej, instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych. Jedna z trzech grup IBM pracujących w Lublinie badała obszar związany ze zbieraniem i współdzieleniem informacji, w efekcie czego wypracowała rekomendacje jakie miasto krok po kroku powinno podjąć w celu pozyskiwania i udostępniania danych.

Powstał tzw. system Open Data, jako nowe podejście do planowania i zarządzania informacjami miasta. Kolejna z grup, korzystając z metodologii opracowanej przez IBM, w tym kwestionariuszy i ankiet, przeprowadzała rozmowy z cudzoziemcami, którzy wybrali Lublin na swoje docelowe miejsce studiowania lub zamieszkania.

Konsultanci IBM pytali m.in. o dostępność oferty edukacyjnej dla obcokrajowców i wyzwania z jakimi muszą się oni na co dzień zmagać mieszkając w Lublinie. Jednym z zadań zespołu IBM Corporate Service Corps było również stworzenie koncepcji „banku idei” w celu zbudowania bardziej spójnego systemu otrzymywania informacji zwrotnej przez Urząd Miasta od mieszkańców Lublina.


- Cieszymy się, że zespół IBM wybrał Lublin na projekt wymiany doświadczeń i konsultacji w obszarach kluczowych dla rozwoju miasta. Dążymy do nieustannego udoskonalania funkcjonowania urzędu, a sprawna komunikacja z interesantami jest jednym z kluczowych obszarów w tym zakresie. Chcemy, żeby Urząd Miasta był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców, w tym cudzoziemców, którzy wybrali nasze miasto. Sięganie po sprawdzone praktyki, także ze świata biznesu, jest jedną z najlepszych dróg – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem ilości i innowacyjności projektów podejmowanych przez Urząd Miasta mających na celu zwiększenia satysfakcji życia mieszkańców Lublina - mówi reprezentująca Grupę IBM CSC, Latika Raina, Service Delivery Manager z Indii - W trakcie realizacji programu mieliśmy okazję poznać wielu ekspertów pracujących na rzecz optymalizacji, dostępności i wdrażania usług samorządowych. Doceniamy ich zaangażowanie i profesjonalizm w pracy z nami – podkreśla.


Z pośród rekomendacji i dostosowanych do nich taktyk, przedstawionych przez IBM, Urząd Miasta wybierze kluczowe punkty do dalszej realizacji.

Oprócz wsparcia projektów będących w agendzie Urzędu Miasta pracownicy IBM zrealizowali także projekt z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. Pracownicy koncernu opracowali strategię promocji dla inkubatora przedsiębiorczości otwieranego przez fundację i określili zakres usług, które może on oferować np. wirtualne biuro oraz zasady polityki cenowej.