Informacje o wydarzeniu w Filharmonii LubelskiejUroczyste Zakończenie  Jubileuszowego 70. Sezonu Artystycznego:
X Koncert Abonamentowy


2 czerwca 2015 r. godz. 19.00

Collegium Maius UM
ul. Jaczewskiego 4

Bilety w cenie: 30, 25, 20 zł
Wystąpią:
  • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
  • Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”
  • Elżbieta Krzemińska - przygotowanie chóru
  • Chór ,,Capella Cracoviensis”
  • Jan Tomasz Adamus – przygotowanie chóru
  • Małgorzata Rodek – sopran
  • Urszula Kryger – alt
  • Rafał Bartmiński – tenor
  • Jarosław Bręk – bas
  • Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
L. van Beethoven – Missa solemnis D-dur op.123


Msza uroczysta Beethovena uważana jest za jedno z najwspanialszych arcydzieł muzyki XIX stulecia. Historia jej powstania wiąże się z ingresem Rudolfa Habsburga na arcybiskupa Ołomuńca. Utwór miał zabrzmieć podczas uroczystości odbywającej się w marcu 1820 r. Terminu jednak Beethoven nie dotrzymał. Ostatecznie pracę ukończył dopiero w 1823 roku.

Długi okres komponowania zaowocował dziełem wielkich rozmiarów odbiegającym od dotychczasowych wzorców. Zdecydowanie bliższe jest ono Requiem Verdiego niż mszom klasyków: Haydna czy Mozarta. Rozmach, wymagająca najwyższej klasy solistów obsada wykraczają poza zwyczajowe normy użytkowej muzyki religijnej i w istocie Missa Solemnis jest dziełem koncertowym, „najbardziej udanym produktem ducha" jej twórcy.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.