Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim


„Katarzynki dla chłopów a Andrzejki dla bab?
Jak to drzewiej bywało”

- Spektakl andrzejkowy wzbogacony
wspólnymi wróżbami z publicznością.

28 listopada 2015 r, g.15:30

Zamek Lubelski


 powiększ
   

"Zacnemu żywota sprawunkowi godziwa przyjemność i rozrywka dla ducha tyle służą, ile mu strapienia i mozoły zaszkodzić mogą. Przeto by pierwszym pomóc, a drugim zaradzić, melodyje słodkie i igry, a inne przyjemne i radosne krotochwile są nam na tym świecie dane. .”

Widowisko taneczne osadzone jest w klimacie XVII wieku. Tancerze i aktorzy przywołają atmosferę zabaw i obrzędów związanych z Katarzynkami i Andrzejkami.

Przyjdź! Zobaczysz jak dawniej narzeczonego panny wypatrywały, a i dla Ciebie dobrą wróżbę urodziwe dziewczę lub panicz wynajdzie.
Aktorzy będą opowiadali prawdziwą historię a tancerze pantomimą i tańcem zobrazują jej treść.

Reżyseria i choreografia: Małgorzata Wojcieszuk
Reżyseria teatralna: Mirosława Ritter

Wykonanie: Zespół Tańca Dawnego „Belriguardo”Grupa teatralna LO Vetterów

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.