Informacje o wydarzeniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i
Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zapraszają na cykl wykładów
700 lat miasta Lublina - spotkania z historią

Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Wykład inauguracyjny cyklu "Przed powstaniem miasta Lublina - osadnictwo od VI do XIII w."
wygłosi dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

19 listopada 2015 r. godz. 17.00
Czytelnia Naukowa Biblioteki, ul. Narutowicza 4

Wstęp wolnyDr hab. Andrzej Rozwałka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego - urodzony w 1956 roku, absolwent archeologii UMCS. W latach 1980-1989 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowego Pracowni Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie. W latach 1989 - 2011 był pracownikiem Katedry (od 2003 Instytutu) Archeologii UMCS, gdzie zajmował się badaniami średniowiecznego i wczesnonowożytnego Lublina i Lubelszczyzny, ze szczeólnym uwzględnieniem przemian urbanistycznych i urbanizacyjnych, a także badań sieci osadniczej, a przede wszystkim sieci parafialnej (doktorat - 1994, habilitacja - 2002). W latach 2007–2011 był kierownikiem Zakładu Nauk Wspierających Archeologię w Instytucie Archeologii UMCS. Od 2008 r. profesor nadzwyczajny UMCS, a od 2011 profesor nadwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2012-2015 roku był prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, od lutego 2015 roku jest dyrektorem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autor licznych rozpraw, artykułów i książek, m.in.: Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin 1999; Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania średniowiecznego miasta, Lublin 1997, współautor publikacji Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa 2006.

Członek m.in. Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Lublinie, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Lublinie, redakcji rocznika „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, stały recenzent krakowskich „Sprawozdań Archeologicznych".

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Program wykładów:
1. Przed powstaniem miasta Lublina - osadnictwo od VI do XIII w. (XI 2015) - dr hab Andrzej Rozwałka, prof. UR
2. Proces lokacyjny miasta Lublina na prawie niemieckim (XII 2015) - prof. Ryszard Szczygieł
3. Złoty wiek Lublina (II 2016) - dr Grażyna Jakimińska
4. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego (III 2016) - prof. Henryk Gmiterek
5. Lublin w okresie rozbiorów i zaboru austriackiego (IV 2016) - prof. Ewa Ziółek
6. Lublin w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (V 2016) - prof. Wiesław Śladkowski
7. Lublin w czasach powstań narodowych (VI 2016) - prof. Eugeniusz Niebelski
8. Lublin w czasach I wojny światowej (X 2016) - prof. Jan Lewandowski
9. Lublin międzywojenny 1918-1939 (XI 2016) —prof. Zbigniew Zaporowski
10. Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej (XII 2016) — dr Janusz Kłapeć
11. Lublin w czasach PRL (I 2017) - prof. Janusz Wrona
12. Lublin współczesny (II 2017) - prof. Józef Styk
13. Symbole miasta Lublina (III 2017) — dr Piotr Dymmel
14. Dyskusja panelowa (IV 2017)

Zapraszamy!

     

Dział Informacji i Promocji WBP

im. H. Łopacińskiego w Lublinie
8
1-52-87-417
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczeólnych punktów programu.