Informacje o wydarzeniu w Muzeum LubelskimII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej
w Hajnówce

im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość”

pod patronatem Olgi Okudżawy
i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
oraz Marszałka Województwa Podlaskiego

Koncert na Zamku Lubelskim

19 lipca 2015 r. godz.18.00


 powiększ

Zapraszamy na koncert na Zamku Lubelskim 19 lipca 2015 r. godz.18.00, który odbędzie się jako ostatni koncert towarzyszący II Międzynarodowemu Festiwalowi Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość”.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy pomyślany jest jako Spotkanie Muzyczne Wschodu i Zachodu Europy. To muzyczne święto twórców, wykonawców i publiczności, spotkanie pokoleń lat 60. i 70. z młodzieżą. Prezentuje dorobek artystyczny bardów Europy, w tym jednego z największych bardów XX wieku – Bułata Okudżawy, popularyzuje piosenkę poetycką i poezję.

Festiwal ma także na celu angażowanie młodzieży w artystyczny ruch muzyczny, doskonalenie warsztatu i zdobywanie wysokich umiejętności wokalno-muzycznych. Sprzyja budowaniu pomostów przyjaźni ponad granicami Polski, Rosji i Ukrainy oraz popularyzacji piosenki poetyckiej i poezji.

W Koncercie na dziedzińcu Zamku Lubelskiego wezmą udział:
  • Joanna Rawik - kultowa piosenkarka, pedagog, pisarka, dziennikarka.
  • Jan Kondrak - bard lubelski.
  • Ksenia Alterman-Połtewa - jedna z najbardziej znanych obecnie piosenkarek młodego pokolenia z Moskwy. Poetka, autorka swojej muzyki i wierszy.
  • Dima Maklakow z Charkowa-aktor, bard młodego pokolenia z Ukrainy.
  • Łada Gorpienko-Ukrainka. Piosenkarka krakowskiej piwnicy Loch Camelot. Laureatka Festiwalu Bułata Okudżawy z 2003 r w Krakowie.
  • Lilit Sargsyan-piosenkarka z Erewania z Armenii.
  • Anatol Borowik - bard, poeta muzyk. Laureat I Festiwalu Międzynarodowego Okudżawy w Moskwie. Wychowanek wrocławskiego Ośrodka Teatralnego Kalamburv we Wrocławiu.Dyrektor Festiwalu.
  • Jacek Beszczyński - toruński Bard, Poeta, tłumacz muzyk.
  • oraz LAUREACI Festiwalu.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „GRANIE BEZ GRANIC”, współdziałające z Urzędem Marszałkowskim Podlasia, Urzędem Miasta w Hajnówce oraz Hajnowskim Domem Kultury.


Kontakt:
Anatol Borowik – Dyrektor Festiwalu. Prezes zarządu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „GRANIE BEZ GRANIC”, a także jeden z głównych organizatorów Festiwalu, bard, poeta muzyk, laureat I Festiwalu Międzynarodowego Okudżawy w Moskwie. Wychowanek wrocławskiego Ośrodka Teatralnego Kalambury we Wrocławiu.

http://festiwal-bulata.blogspot.com/
https://www.facebook.com/events/1630097667240636/

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.