Informacje o wydarzeniu w Filharmonii Lubelskiej„Peer Gynt” E. Griega - Koncert Symfoniczny


25 kwietnia 2015 r, godz. 18.00

Collegium Maius UM
ul. Jaczewskiego 4

Bilety w cenie: 30, 25, 20 zł


powiększ


Chór chłopięcy „Słowiki lubelskie”
Grzegorz Paluch, Irena Sołtan-Wąsik – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Joanna Zawartko – sopran
Tomasz Strahl – wiolonczela
Wojciech Rodek – dyrygent

Program:
  • R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
  • E. Grieg – Peer Gynt op. 23: muzyka do dramatu H. Ibsena


Popularność i europejska sława Edwarda Griega spoczywa przede wszystkim w jego pieśniach, utworach fortepianowych i orkiestrowych, z których najcenniejszą pozycją są niewątpliwie Koncert fortepianowy a-moll i muzyka do dramatu Henryka Ibsena Peer Gynt na głosy solowe, chór i orkiestrę. Tym razem zabrzmi pierwotna wersja dzieła, 26 numerów ilustrujących sceny dramatu.

Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 Roberta Schumanna pochodzi z 1850 r. Napisany w ciągu zaledwie dwóch tygodni, za życia twórcy nie znalazł uznania. W naszych czasach jest to niewątpliwie ulubiony utwór wiolonczelistów. W Lublinie zagra go światowej sławy polski wiolonczelista – Tomasz Strahl, laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wykonawczych; Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. D. Danczowskiego w Poznaniu, Konkursu Wiolonczelowego Akademii Muzycznej w Warszawie (1987) oraz m. in. I Nagrody V Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. N. Zabaleta w San Sebastian w Hiszpanii (1991), profesor warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.