Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim


 
Wystawa „Drewniany Skarb”

21 grudnia 2015 r - 10 stycznia 2016 r.

Zamek Lubelski


Dzięki uprzejmości Muzeum Lubelskiego w Lublinie od 21 grudnia do 10 stycznia na dziedzińcu Zamku Lubelskiego będzie można oglądać wystawę „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Wystawa prezentuje architekturę drewnianą występującą na Lubelszczyźnie oraz w Narviku i na terenie Norwegii.

Będzie to finalna prezentacja wystawy, która wcześniej była prezentowana w Norweskim Instytucie Badań nad Dziedzictwem Kulturowym w Oslo oraz w Larvik Museum. W listopadzie i grudniu wystawę zobaczyć mogli także mieszkańcy Lubelszczyzny. W Polsce była ona dotychczas pokazywana w Dubience, Wojsławicach, Tyszowcach i Krasnobrodzie.

 
powiększ

 powiększ


Oglądający wystawę na Zamku będą mogli także otrzymać bezpłatnie publikację poświęconą drewnianej architekturze przygotowaną w ramach projektu.

Idea projektu:
Lubelszczyzna posiada bogatą tradycję wykorzystania drewna w budownictwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu drewno było budulcem dominującym we wsiach, miasteczkach i na obrzeżach dużych miast. Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu były małe, wielokulturowe miasteczka. Ich drewniana zabudowa: domy, świątynie, budynki użyteczności publicznej, to jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej i środkowoeuropejskiej architekturze. Do dziś zachowały się ostatnie przykłady charakterystycznych zespołów małomiasteczkowej zabudowy, tzw. domy podcieniowe.

Norwegia szczyci się bogatą i, co istotne, niezakłóconą zniszczeniami wojennymi, tradycją budowania w drewnie. Mając na uwadze tę ciągłość i trwałość form architektonicznych, jak również wysoko rozwinięte metody ochrony, dokumentacji i promocji drewnianego dziedzictwa, oparliśmy nasz projekt na współpracy i wymianie doświadczeń, m.in. z ekspertami z Norweskiego Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Muzeum w Larviku.

Projekt miał na celu dokumentowanie i promocję tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny.


Informacje projektowe:
Projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” został zrealizowany w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

Liderem projektu jest Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".
Partnerzy: Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym (NIKU) oraz Vestoldmuseene IKS (Larvik Museum).

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.