Restauracja ATRIUM

Informacje o wydarzeniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i
Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zapraszają na kolejny wykład z cyklu
700 lat miasta Lublina - spotkania z historią

Wykład "Proces lokacyjny miasta Lublina na prawie niemieckim"

wygłosi prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

17 grudnia 2015 r. godz. 17.00

Galeria Biblioteki

ul. Narutowicza 4Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk


Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Program wykładów:
1. Przed powstaniem miasta Lublina - osadnictwo od VI do XIII w. (19 XI 2015) - dr hab Andrzej Rozwałka, prof. UR
2. Proces lokacyjny miasta Lublina na prawie niemieckim (XII 2015) - prof. Ryszard Szczygieł
3. Złoty wiek Lublina (II 2016) - dr Grażyna Jakimińska
4. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego (III 2016) - prof. Henryk Gmiterek
5. Lublin w okresie rozbiorów i zaboru austriackiego (IV 2016) - prof. Ewa Ziółek
6. Lublin w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (V 2016) - prof. Wiesław Śladkowski
7. Lublin w czasach powstań narodowych (VI 2016) - prof. Eugeniusz Niebelski
8. Lublin w czasach I wojny światowej (X 2016) - prof. Jan Lewandowski
9. Lublin międzywojenny 1918-1939 (XI 2016) - prof. Zbigniew Zaporowski
10. Lublin w czasach okupacji hitlerowskiej (XII 2016) - dr Janusz Kłapeć
11. Lublin w czasach PRL (I 2017) - prof. Janusz Wrona
12. Lublin współczesny (II 2017) - prof. Józef Styk
13. Symbole miasta Lublina (III 2017) - dr Piotr Dymmel
14. Dyskusja panelowa (IV 2017)Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1966 roku, doktorat obronił w 1973 roku, a habilitację w roku 1990. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999.

Specjalizuje się w dziejach miast i mieszczaństwa, a także historii średniowiecznej.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także prorektora ds. ogólnych tej uczelni. Został także kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej Polski Instytutu Historii UMCS. Był członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Zespołu Kierunków Studiów Humanistycznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uzyskał członkostwo m.in. w Polskim Towarzystwie Historycznym i Lubelskim Towarzystwie Naukowym.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (2002) i Krzyżem Oficerskim (2012) Orderu Odrodzenia Polski.

Jest autorem artykułów, autorem, współautorem i redaktorem publikacji książkowych:

 • Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 roku, Lublin 1980;
 • Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego woj. lubelskiego, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. IV, Warszawa 1986 (współautor);
 • Dzieje Końskowoli, Lublin 1988 (współautor i red. naukowy);
 • Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych, Radom-Kazimierz Dolny 1990 (współautor i red. naukowy);
 • Lokacje miast w Polsce XVI wieku, Lublin 1989;
 • Dzieje Włodawy. Lublin - Włodawa 1991 (współautor i red. naukowy);
 • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, t. III, z. 2, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992 (współautor);
 • Dzieje Wąwolnicy, Wąwolnica 1992 (współautor);
 • Dzieje Sandomierza, red. H. Samsonowicz, t. II, cz. l - W okresie świetności,
 • cz. 2 - W czasach stagnacji i upadku, red. F. Kiryk, Warszawa 1993 (współautor);
 • Red. "Regionu Lubelskiego", t. 4(6) za lata 1989-1990, Lublin 1993;
 • Zarys dziejów miasta. Lublin 1993(współautor);
 • Dzieje Bychawy, Bychawa-Lublin 1994 (współautor i red. naukowy);
 • Konfederacja tarnogrodzka i jej tradycje, Tarnogród 1995 (przedmowa i redakcja naukowa);
 • Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta, Zamość 1995 (współautor i red. naukowy);
 • Red. "Regionu Lubelskiego", t. 5(7) za lata 1991-1993, Lublin 1996;
 • Chełm i Chełmskie w dziejach, Chełm 1996 (współautor i red. naukowy);
 • Dzieje Ostrowa Lubelskiego, Ostrów Lubelski 1998 (współautor i red. naukowy);
 • Red. "Regionu Lubelskiego", t. 6(8) za lata 1994-1996, Lublin 1998;
 • Radom – lokacja miasta, odkrywanie zamku, Radom 2001 (współautor);
 • Dzieje Parczewa 1401-2001, Parczew-Lublin 2001 (współautor);
 • Studia z dziejów Kocka, Lublin 2003 (współautor i red. naukowy);
 • Kozienice – monografia miasta, Kozienice 2004 (współautor);
 • Tarnobrzeg. Dzieje miasta do 1939, red. F. Kiryk, Tarnobrzeg 2005 (współautor);
 • Dzieje Hrubieszowa, Hrubieszów 2006 (współautor i red. naukowy);
 • Dzieje Tarnogrodu, Tarnogród 2006 (współautor i red. naukowy);
 • Bełżec przez dzieje, Bełżec 2008 (współautor);
 • Lublin. Dzieje miasta, t. I: Od VI do końca XVIII wieku, Lublin 2008 (współautor);
 • Początki miast konkurencyjnych na wododziale Bugu i Sanu na przełomie XVI i XVII wieku,
 • "Kresy Południowo-Wschodnie. Rocznik Przemyskiego Centrum Nauki i Kultury Zamek", R. V-VI, 2007-2008.
     

Dział Informacji i Promocji WBP

im. H. Łopacińskiego w Lublinie
8
1-52-87-417
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczeólnych punktów programu.