Informacje o wydarzeniu w Muzeum LubelskimPromocja albumu „Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku Lubelskiego”

autorstwa prof. dr hab. Anny Różyckiej Bryzek

23 czerwca 2015 r. godz. 14.00


Promocja połączona będzie z minikonferencją.


Jest to trzecie wydanie albumu autorstwa prof. dr hab. Anny Różyckiej Bryzek, niekwestionowanej specjalistki w zakresie malarstwa bizantyńskiego. Opublikowana w 1983 r. rozprawa habilitacyjna Bizantynsko-ruskie malowidla w kaplicy zamku lubelskiego są podstawą wiedzy o wyjątkowym dziele, które uczyniło Kaplicę Trójcy Świętej unikatową w skali międzynarodowej.

Program konferencji:
  • dr Andrzej Frejlich, "Lwów i Kraków - o początkach polskich badań nad sztuką bizantyńską i ruską".
  • Jan Ptak, Tomisław Giergiel, "Heraldyczna interpretacja genezy i funkcji malowideł bizantyńsko - ruskich w prezbiterium kolegiaty, obecnie katedry w Sandomierzu".
  • prof. dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, "Freski w Kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie: niezwykły odblask sztuki bizantyńskiej w Polsce".
  • Jolanta Żuk-Orysiak zastępca dyrektora ML, "Historia konserwacji malowideł bizantyńsko-ruskich w Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie". powiększ

 powiększ


Wydanie albumu zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Album zawiera 145 ilustracji wykonanych przez Piotra Maciuka oraz 185 stron tekstu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.