PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
- Oddział Regionalny w Lublinie
-

20-022 Lublin ul. Okopowa 5
tel. (81) 472 33 00

fax (81) 472 36 07

 
Teren działania:
- środkowa i południowa część województwa lubelskiego
- województwo świętokrzyskie
- południowa część województwa mazowieckiego
- wschodni skraj województwa łódzkiego
- oraz północny fragment województwa podkarpackiego

Zakres działania:
- udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom
- współpraca w zakresie zagospodarowania linii kolejowych z zawieszonym ruchem pociągów
- najem atrakcyjnych powierzchni pod nośniki reklamowe
- dzierżawa torów i rozjazdów
- obiektów inżynieryjnych oraz placów
- ramp i powierzchni na peronach
- diagnostyka nawierzchni kolejowej
- usługi wykonywane przy użyciu sprzętu z pociągu ratunkowego
- wynajem wagonów techniczno-gospodarczych i sprzętu

więcej o PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWES.A.
- Oddział Regionalny w Lublinie
>>