Fast food 
  • KFC American Restaurants  - Al. Racławickie 2a, tel.  81 536 36 36
  •  McDonald's - ul. Krakowskie Przedmieście 52, tel. 81 534 95 75
                         ul. Chemiczna/ róg Witosa, tel. 81 745 12 01 
                         ul. Puławska 40, tel. 81 740 37 50
                         Aleja Spółdzielczości Pracy 34, tel. 668 405 083
  • American Chinese Food - ul. Jana Sawy 5, tel. 81 445 80 81, 445 80 82
  • Kebab Paprika - ul. Świętoduska 4, tel. 81  534 23 19