Licea profilowane
 • I LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
  ul. Podwale 11 20-117 Lublin


 • II LICEUM PROFILOWANE
  część zespołu Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego
  Al. Racławickie 5 20-950 Lublin


 • IV LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
  ul. Długa 6 20-346 Lublin


 • V LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów
  ul. Bernardyńska 14 20-109 Lublin


 • VI LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga
  Al. Racławickie 7 20-059 Lublin


 • VII LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
  ul. Elsnera 5 20-854 Lublin


 • VIII LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Samochodowych
  im. Stanisława Syroczyńskiego
  ul. Jana Długosza 10A 20-054 Lublin


 • X LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Spokojna 10 20-074 Lublin


 • XIII LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  ul. Słowicza 3 20-336 Lublin


 • XIV LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Zemborzycka 82 20-445 Lublin


 • XX LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Elektronicznych
  ul. Wojciechowska 38 20-704 Lublin


 • XXI LICEUM PROFILOWANE
  część Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego
  ul. Chopina 28 20-023 Lublin


 • XVI LICEUM PROFILOWANE
  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II
  ul. Lucyny Herc 4 20-328 Lublin


LICEA ARTYSTYCZNE