Restauracja ATRIUM

 

 

Informacje różne z Lublina i regionu

 
 Kolejna gmina na Lubelszczyźnie
z dostępem do gazu ziemnego  dzięki PSG
 

 

Trzebieszów
w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie to kolejna gmina, która otrzymała dostęp do gazu ziemnego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

W pierwszym etapie gazyfikacji Gminy Trzebieszów PSG wybudowała stację LNG na terenie Zakładów Mięsnych Wierzejki. Dzięki niej przedsiębiorstwo będzie korzystać z ekologicznego i efektywnego paliwa jakim jest gaz ziemny. Stacja umożliwi również rozbudowę sieci na terenie gminy. Już na przełomie lutego i marca 2020 roku PSG przyłączy do niej kilkudziesięciu odbiorców indywidualnych z miejscowości Płudy.

- Cieszymy się z pomyślnego podłączenia do stacji LNG tak świetnie prosperującej firmy, jaką jest Zakład Mięsny Wierzejki. Zalety gazu ziemnego dostrzegają jednak nie tylko przedsiębiorstwa, ale także mieszkańcy. Wkrótce przyłączymy do sieci gazowej 30 rodzin z miejscowości Płudy – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych. - Gaz ziemny to atrakcyjne cenowo, przyjazne środowisku paliwo. Chcemy, by dzięki naszemu Programowi każda firma i rodzina miała możliwość przekonania się
o jego zaletach – dodał Wiceprezes Robert Perkowski

Dariusz Stefaniuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, podziękował PSG za realizację inwestycji i dodał, że Urząd Marszałkowski będzie zawsze wspierać tego rodzaju inicjatywy.

Prezes PSG Marian Żołyniak poinformował, że Polska Spółka Gazownictwa konsekwentnie likwiduje tzw. białe plamy na mapie polskiego gazownictwa, a poprzez budowę stacji regazyfikacji LNG zwiększa dostępność do gazu ziemnego odbiorcom na terenie całego kraju. Jak dodał, jest to również realna i skuteczna walka z zanieczyszczeniem powietrza, gdyż gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych źródeł energii.

W związku z inwestycją PSG, gmina Trzebieszów wybuduje także drogi dojazdowe, umożliwiające dostawy gazu do stacji.

Gazyfikacja gminy Trzebieszów to kolejna inwestycja PSG, zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski. Zgodnie z jego założeniami, do końca 2022 roku PSG, wybuduje sieć gazową na terenie 300 nowych gmin oraz 77 stacji LNG w całym kraju. Dzięki temu stopień gazyfikacji wzrośnie z obecnych ok. 60 do ponad 72 proc. W województwie lubelskim w ramach PPI zgazyfikowanych zostanie łącznie 18 gmin.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest też największym w Europie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza ponad 189 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,75 mld metrów sześciennych gazu.