Informacje różne z Lublina i regionu
 

  Konkurs na projekt obiektu małej architektury

konkurs-m powiększ 


Celem konkursu jest wyłonienie projektu obiektu małej architektury, zabezpieczającego teren zielony w pasie drogowym oraz chroniącego go przed nieprawidłowo parkowanymi samochodami. Kolejnym etapem będzie wykonanie prototypu obiektu przez Organizatora.

Idea zorganizowania konkursu na obiekt zabezpieczający wynika z występowania w mieście chronicznego problemu dewastacji powierzchni zielonych przez samochody. Organizatorzy oczekują, aby zrealizowane z wykorzystaniem koncepcji konkursowej obiekty małej architektury miały niepowtarzalne cechy własne.

Fundusz nagród i wyróżnień wynosi 13.000 złotych (trzynaście tysięcy złotych) brutto. Organizator zakłada wstępnie przyznanie I Nagrody w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) brutto oraz trzech wyróżnień po 1000 zł (tysiąc złotych) brutto, ale Sąd Konkursowy może dokonać innego podziału funduszu nagród i wyróżnień.

Projekty ocenią m.in.: Paweł Adamiec – architekt krajobrazu, artysta wizualny; Kamila Boguszewska – architekt krajobrazu, pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej; Michał Gdak – architekt, rzeźbiarz, Pracownia Przestrzeni Publicznej, Instytut Dizajnu w Kielcach; Hanna Pawlikowska – Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni; – Jerzy Porębski – profesor, architekt i projektant; Katarzyna Szczypior – artystka, architekt krajobrazu; Szymon Pietrasiewicz – animator i manager kultury, Centrum Kultury w Lublinie.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź firmy kurierskiej na adres: Centrum Kultury w Lublinie – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, p. 222 do dnia 30.09.2019 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na naszej stronie internetowej.