Informacje różne z Lublina i regionu
 
   

      UPP KUL zorganizowała dla uczniów lubelskich liceów I Lubelskie Forum Prawnicze -                                      rzecz o prawie, prawnikach i Klientach

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolockiego Uniwersytetu Lubelskiego(dalej: UPP ) dnia 15 maja 2019 r. zorganizowała Lubelskie Forum Prawnicze - rzecz o prawie, prawnikach i Klientach. Wydarzenie odbyło się w murach uczelni i skierowane było do klas drugich Lubelskich Liceów, a jego głównym celem było uwrażliwienia Ich na potrzeby drugiego człowieka, tym samym rozpowszechniając działalność pro bono.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Mista Lublin – Krzysztof Żuk oraz władze WPPKiA KUL. Przedsięwzięcie wspomogły również TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin oraz Radio Centrum, które objęły Patronaty Medialne. Pomoc okazała również Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”.

Lubelskie Forum Prawnicze uroczyście rozpoczęła dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL. (Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), adr Aneta Biały (Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL) moderowała dalszą dyskusję. Forum zostało podzielone na dwie części: teoretyczną - wykładową oraz praktyczną - warsztatową. W ramach pierwszej z nich głos zabrał adw. Jan Kokot, który objął wydarzenie patronatem merytorycznym. W swojej wypowiedzi przybliżył zgromadzonym tajniki wykonywania zawodu adwokata. Na potencjalne problemy, które mogą pojawić się w relacji prawnik – Klient zwróciła uwagę adw. Anna Kamińska. Następnie głos zabrały studentki UPP wskazując zebranym kilka istotnych zasad prawidłowej komunikacji.

Druga część Forum obejmująca warsztaty prowadzone przez studentów działajacych na co dzień w UPP, została podzielona na trzy moduły, odpowiadające różnym dziedzinom prawa: cywilnego, karnego oraz rodzinnego. W ramach nich Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z podstawową siatką pojęciową z każdej gałęzi prawa. Ponadto, w każdym module Uczniowie uczestniczyli w symulacji rozmowy z Klientami, w oparciu o sprawy bedące przedmiotem dotychczasowej pracy Poradni, w tym zwłaszcza w zakresie ważności umowy zawartej przez osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnej, sprawy rozwodowej z podziałem majątku oraz kwestią alimentów, a także rozróżnienia czynów zabronionych tj. gróźb karalnych czy oszustw oraz form zjawiskowych. Dzięki temu Licealiści mogli na własnej skórze przekonać się jak wygląda rozmowa z potencjalnymi Klientami UPP .

Wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, Uczniowie byli bardzo zadowoleni, co stanowi dobry prognostyk na przyszłość. Całkiem możliwe, że inicjatywa na stałe wpisze się w działalność UPP.