Informacje różne z Lublina i regionu

 NOWE DANE ZAPREZENTOWANE PRZEZ AMGEN PODCZAS WCO-IOF-ESCEO 2019 UKAZUJĄ RÓŻNICE W LECZENIU OSTEOPOROZY W EUROPIE

Badania pokazują, że 55% kobiet powyżej 70. roku życia jest narażonych na złamania kości, przy czym 75% z nich nie jest leczona na osteoporozę.

Nowe dane, zebrane przez firmę Amgen na podstawie badania przekrojowego, ujawniają braki w diagnostyce i leczeniu osteoporozy w Europie. Dane dotyczące leczenia osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykazują, że 75% kobiet w wieku 70 lat i starszych, będących w grupie zwiększonego ryzyka złamań z powodu łamliwości kości, nigdy nie było leczonych na osteoporozę. Nieprawidłowe leczenie było znacznie rzadsze u osób z rozpoznaniem osteoporozy, niż u tych bez rozpoznania. Wyniki badania, przeprowadzonego w ośmiu krajach europejskich, zostały zaprezentowane podczas World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) w Paryżu w dniach 4-7 kwietnia 2019 r.

„W badaniu tym oceniono diagnostykę i leczenie osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Europie – powiedział Eugene McCloskey, (M.D, FRCPI), profesor Uniwersytetu w Sheffield, specjalista chorób układu kostnego dorosłych i dyrektor MRC Arthritis Research UK Centre for Integrated Research in Musculoskeletal Ageing. W oparciu o zebrane dane należy podjąć działania zwiększające świadomość i mające na celu ułatwienie diagnozowania pacjentów by poprawić leczenie osteoporozy i zapobiegać występowaniu złamań kości w zagrożonej grupie”.

Do badania zrekrutowano 3 798 kobiet w wieku 70 lat lub starszych, które trafiły do swojego lekarza pierwszego kontaktu z dowolnego powodu, niekoniecznie związanego ze zdrowiem kości. Głównym założeniem badania była ocena odsetka pacjentek z podwyższonym ryzykiem złamania z powodu łamliwości kości, u których nie zastosowano leków na osteoporozę. Niemal 55% pacjentek (n=2,077/3,798) uznano za narażone na zwiększone ryzyko złamania z powodu łamliwości kości, przy czym 75% z nich (n = 1,550/2,077) nie było leczonych na osteoporozę. Ponadto badanie wykazało, że u 85% pacjentek (n = 1,318/1,550) zagrożonych złamaniem nie odnotowano rozpoznania osteoporozy.

„Badanie dowodzi także, że niedodiagnozowanie osteoporozy w Europie jest podstawową przeszkodą w leczeniu – powiedział David M. Reese, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Amgen. Wniosek, że zdecydowana większość pacjentów ze zwiększonym ryzykiem złamań pozostaje nieleczona, podkreśla drastyczną potrzebę lepszego zarządzania osteoporozą i wzmacnia nasze stałe zaangażowanie w pomoc w rozwiązaniu tego światowego kryzysu zdrowia publicznego i poprawę opieki zdrowotnej milionów ludzi żyjących z tą chorobą”.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w ośmiu krajach europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Polska, Słowacja, Szwajcaria i Wielka Brytania). Wzięło w nim udział 3 798 kobiet w wieku 70 lat i powyżej (średnia wieku: 77 lat), które spontanicznie odwiedzały lekarza pierwszego kontaktu, głównie z powodu już istniejących schorzeń (kontynuacja leczenia znanej choroby (52,1%.), uzupełnianie leków (20,6%), nowe objawy (21,7%)).

Dane demograficzne pacjentek, historię leczenia i kliniczne czynniki ryzyka zebrano z samodzielnie wypełnianych przez nie kwestionariuszy i z ich dokumentacji medycznej. Głównym celem badania była ocena odsetka kobiet z podwyższonym ryzykiem złamania z powodu łamliwości kości nieotrzymujących leków na osteoporozę. Zwiększone ryzyko złamania z powodu łamliwości kości definiowano biorąc pod uwagę co najmniej jeden z następujących czynników: (1) wcześniejsze złamanie po 50. roku życia, (2) wynik FRAX® (10-letnie prawdopodobieństwo złamania biodra i poważnego złamania osteoporotycznego powyżej progów FRAX specyficznych dla danego kraju), (3) wynik densytometrii (DXA) (wskaźnik gęstości mineralnej kości T-score równy -2,5 lub niższy). Częstość występowania czynników ryzyka FRAX wahała się od 32% (uprzednie złamanie) do 1% (spożycie alkoholu równe 3 lub więcej jednostek dziennie). U 2 077 kobiet (55%, średnia wieku: 80 lat) stwierdzono zwiększone ryzyko złamań, ale tylko u 31% z nich rozpoznano osteoporozę. Jeśli chodzi o wynik podstawowy, 75% (95% CI: 72,7-76,5%) kobiet ze zwiększonym ryzykiem złamania z uwagi na łamliwość kości nie otrzymywało żadnych leków na osteoporozę. To nieadekwatne leczenie było znacznie rzadsze u kobiet z rozpoznaniem osteoporozy niż u tych bez rozpoznania. Niewielki odsetek pacjentek, które nie spełniały założonego w badaniu kryterium definicji zwiększonego ryzyka złamania z powodu łamliwości kości, miało wcześniej zdiagnozowaną osteoporozę (10%).

Osteoporoza

Osteoporoza dotyka wiele kobiet po menopauzie, ponieważ ich zdolność do tworzenia nowej tkanki kostnej nie jest w stanie zrównoważyć tempa, w jakim pojawiają się jej ubytki 2,3, które z czasem prowadzą do osłabienia kości, zwiększając ryzyko złamań.4

Szacuje się, że jedna na trzy kobiety w wieku powyżej 50 lat doświadczy w życiu złamania osteoporotycznego.5,6 Pacjentki, u których występuje złamanie związane z osteoporozą są dwukrotnie bardziej narażone na złamanie w przyszłości.7

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła osteoporozę jako zagrożenie dla zdrowia publicznego1, a Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy wzywa rządy państw na całym świecie do uznania osteoporozy za priorytet opieki zdrowotnej.8

Referencje:

1 The World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization. Exercise interventions: defusing the world's osteoporosis time bomb. Available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/81/11/mingchanwa1103.pdf. Accessed April 2019.  

2 U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General. The 2004 Surgeon General's Report on Bone Health and Osteoporosis: What It Means to You.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45513/pdf/Bookshelf_NBK45513.pdf. Published October 14, 2004. Accessed April 2019.  

3 National Osteoporosis Foundation. Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176573/pdf/198_2014_Article_2794.pdf. Published June 2014. Accessed April 2019.  

4 International Osteoporosis Foundation. What Is Osteoporosis? 2015. Available at: http://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis. Accessed April 2019.  

5 International Osteoporosis Foundation. The Global Burden of Osteoporosis. What you need to know. Available at:  http://www.iofbonehealth.org/data-publications/fact-sheets/what-you-need-know-about-osteoporosis. Accessed April 2019.  

6 International Osteoporosis Foundation. Osteoporosis in the European Union in 2008: Ten

Amgen

Misją firmy jest uwolnienie potencjału biologii dla pacjentów cierpiących na poważne schorzenia poprzez odkrywanie, opracowywanie, wytwarzanie i dostarczanie innowacyjnych produktów leczniczych. Wypadkową dla tego podejścia jest wykorzystanie takich narzędzi jak zaawansowana genetyka, w celu wyjaśnienia złożoności choroby i zrozumienia podstaw biologii człowieka.

Amgen skupia się na obszarach niezaspokojonych potrzeb medycznych i wykorzystuje swoją wiedzę do tworzenia rozwiązań oferujących najlepsze wyniki i radykalnie poprawiających jakość życia pacjentów. Amgen jest pionierem w dziedzinie biotechnologii od 1980 r. i stał się jedną z wiodących, niezależnych światowych firm biotechnologicznych. Pomógł milionom pacjentów na całym świecie i opracowuje wiele leków o potencjale przyszłościowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.amgen.pl, www.amgen.com oraz na www.twitter.com/amgen.