Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim 

Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza do udziału w badaniu ankietowym
"Muzeum Lubelskie w Lublinie w opinii społecznej"!Badanie ma na celu zebranie opinii, preferencji i uwag dotyczących oferty Muzeum Lubelskiego: organizowanych wystaw, wydarzeń i warsztatów, sposobów informowania o nich, a także narzędzi i udogodnień, które powinny w przyszłości znaleźć się w muzeum. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki posłużą do opracowania oferty muzealnej jak najlepiej dostosowanej do potrzeb odbiorców!

Ankieta w wersji online> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez81F3wl24nKXQjhMOp3Vk0B1reTIGg01D2p1jQ8tv7iyXXw/viewformDziękujemy za każdą udzieloną odpowiedź! Każda jest dla nas niezwykle cenna!

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.