Informacje różne z Lublina i regionu

 

  F2, czyli Fajne Ferie
na Czubach Południowych 2019 –

Klik, klik, klatka!

 


Warsztaty artystyczne dla uczniów klas I-VI zainteresowanych rozwojem umiejętności w dziedzinie animacji poklatkowej. W programie zajęć m.in.: zasady powstawania filmu, tworzenie scenariusza, projektowanie postaci. Uczestnicy każdego turnusu pod opieką instruktorów stworzą film animowany.

 • I Turnus 11.02.2019-15.02.2019, godz. 09:00-15:00
 • II Turnus – 18.02.2019-22.02.2019, godz. 09:00-15:00


Koordynacja i prowadzenie: Alicja Kawka, Agata Komorowska, Magdalena Piotrowska, Natalia Spychała


Ramowy program każdego dnia:

 • 09:00-09:15 – zbiórka
 • 09:15-10:15 – część wspólna / warsztaty integracyjne (wszystkie grupy)
 • 10:15-10:30 – przerwa
 • 10:30-11:45 – warsztaty w grupach
 • 11:45-12:00 – przerwa
 • 12:00-13:15 – warsztaty w grupach
 • 13:15-13:30 – przerwa
 • 13:30-14:45 – warsztaty w grupach
 • 14:45-15:00 – odbiór Dzieci

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Akcja skierowana jest do uczniów klas I-VI (6–12 l.).
2. Koszt udziału (od Dziecka) – 70 zł (za jeden turnus).
3. W przypadku opłaty za „F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych 2019” nie obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty Rodzina +3.
4. W ramach opłaty Dzieci mają zapewnione: opiekę kadry instruktorskiej, materiały warsztatowe, ubezpieczenie. Nie zapewniamy wyżywienia Dzieci (wyżywienie we własnym zakresie).
5. Działania prowadzone będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00–15:00, w budynku DDK „Czuby Południowe”, przy ul. Wyżynnej 16.
6. Zapisy WYŁĄCZNIE pod adresem mailowym – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Zapisy będą przyjmowane od 28 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.
8. Zapisy prowadzone są na podstawie zgłoszeń MAILOWYCH. Zgłoszenie MUSI zawierać:
– imię i nazwisko Dziecka,
– wiek Dziecka,
– PESEL Dziecka,
– klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza Dziecko,
– imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
– nr kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego,
– nr turnusu, którego dotyczy zgłoszenie.
9. Zgłoszenia niekompletne nie będą honorowane. Zgłoszenia Dziecka mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni.
10. W tytule maila należy wpisać „F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych 2019”.
11. Honorowane będą zgłoszenia wysłane od 28 stycznia 2019 r. – od godziny 08:00 do 1 lutego 2019 r. do godziny 15:00.
12. Dziecko można zgłosić na jeden z dwóch proponowanych turnusów.
13. Odpowiedzi na przysłane Zgłoszenia dokonamy w ciągu trzech dni roboczych.
14. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w ciągu trzech dni roboczych należy uiścić opłatę. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy DDK „Węglin” 67 1240 1503 1111 0010 4267 7032, w tytule przelewu prosimy wpisać: „Fajne Ferie na Czubach Południowych 2019 oraz imię i nazwisko dziecka i numer turnusu”.
15. W przypadku rezygnacji uiszczona opłata nie będzie zwracana.
16. O ostatecznym przyjęciu decyduje uiszczenie opłaty.
17. Prosimy nie uiszczać opłaty bez otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
18. Ilość miejsc na poszczególne turnusy jest ograniczona.
19. Zgłoszenie udziału Dziecka w turnusach akcji „F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych 2019” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna do wykorzystania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” (nagranie video, zdjęcia).
20. DDK „Czuby Południowe” zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji.
21. Szczegółowe informacje i pytania – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Serdecznie zapraszamy!