Informacje różne z Lublina i regionu

 

  Lubelski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

serdecznie zaprasza do udziału w akcji

„Gorączka złota”


 powiększ

Tegoroczna edycja jest szczególna ponieważ jej finał przypada podczas obchodów 100-lecia istnienia PCK. Naszym celem jest uzbieranie 100 000,00 zł!!!

Na czym polega akcja:

W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:

Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania:
a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;
b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;
c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Co możesz zrobić:
Przede wszystkim przyłączyć się do akcji poprzez następujące działania:

1. Zgłoś do nas udział w akcji, tel. 815320827 wew. 12 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Ustaw skarbonę na złote monety 1, 2 i 5 groszowe w widocznym miejscu. Możesz pobrać od nas gotową skarbonkę lub postawić własną.
3. Pobierz lub zamów od nas plakaty akcji.
4. Jeżeli widzisz taką skarbonę wrzuć do niej 1,2 lub 5 groszy;
5. Promuj naszą akcję w swojej placówceW ramach akcji prowadzimy konkurs z nagrodami: „Na największego zbieracza złota”.


Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I - Przedszkola
II - Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne
III - Szkoły średnie i Uczelnie wyższe
IV - Firmy, Instytucje oraz inne podmioty

regulamin dostępny na stronie www.lublin.pck.pl w zakładce Gorączka Złota oraz w siedzibie PCK.

Zebrane monety należy przekazać naszego oddziału PCK najpóźniej do dnia 15 czerwca 2019 r.

W ostatniej edycji „Gorączki złota” w całym województwie zebraliśmy ponad 3 tony monet, co w przeliczeniu dało kwotę 30 225,96 zł! W tym roku staramy się ustanowić nowy rekord!


Regulamin Konkursu na NAJWIEKSZEGO ZBIERACZA ZŁOTA

1. Przedmiotem konkursu jest zbieranie nominałów: 1, 2, 5 groszy, z uwzględnieniem większych nominałów do zbiórki w Akcji PCK pod hasłem „Gorączka złota”.
2. Organizatorem konkursu jest PCK Lubelski Oddział Okręgowy, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
3. Celem konkursu jest kształtowanie prospołecznych działań i pomoc rzeczowa dla dzieci.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.12.2018 r. i trwać będzie do dnia 15.06.2019 r.
5. Konkurs polega na zbiórce środków finansowych pod hasłem „Gorączka złota” oraz przekazaniu ich do Organizatora.
6. W konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie ze szkół podstawowych. Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych, studenci, pracownicy firm i instytucji, osoby fizyczne, grupy seniorów, kluby Honorowych Dawców Krwi PCK oraz inne grupy i podmioty na terenie województwa lubelskiego.
7. Charakter konkursu jest szczególny ponieważ jego finał przypada podczas obchodów 100-lecia istnienia PCK. Naszym celem jest uzbieranie 100 000,00 zł!!!
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w akcji „Gorączka złota” i zbieranie środków finansowych na ten cel.
2. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach: I - Przedszkola II - Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne III - Szkoły średnie i Uczelnie wyższe IV - Firmy, Instytucje oraz inne podmioty
3. Każdy z podmiotów zobowiązany jest do poinformowania (telefonicznie, drogą mailową, osobiście) o chęci uczestnictwa w konkursie najbliższy Oddział Rejonowy PCK. Podmioty znajdujące się na terenie powiatu lubelskiego muszą powiadomić Lubelski Oddział Okręgowy PCK w Lublinie.
4. Każdy z podmiotów uczestniczący w konkursie musi najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. przekazać uzbierane nominały do najbliższego Oddziału Rejonowego PCK. Podmioty znajdujące się na terenie
Miasta Lublin, powiatu lubelskiego i powiatu łęczyńskiego muszą przekazać uzbierane środki do Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie.
5. Organizator zachęca do przekazywania zebranych nominałów „na bieżąco” w trybie ciągłym. Przyspieszy to podsumowanie całej akcji oraz bieżącą prezentację efektów.
6. Lubelski Oddział Okręgowy PCK będzie prowadził ranking (termometr) na stronie internetowej www.pck.lubin.pl zawierający nazwy placówek/podmiotów oraz ilości zebranych monet w ramach niniejszej akcji. Zachęca się do przesyłania logotypów oraz adresów stron internetowych placówek/instytucji, które będą publikowane razem z ilością przekazanych monet.
7. Uzbierane nominały powinny zostać zważone. Waga uzbieranych monet powinna zostać potwierdzona pisemnie w protokole stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Kopię protokołu otrzymuje placówka biorąca udział w konkursie.
8. Oddziały Rejonowe PCK w Województwie Lubelskim są zobowiązane do przekazania zebranych monet lub dokonania wpłaty zebranych środków do biura Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie.


Wyniki konkursu i nagrody

1. Komisja powołana przez organizatora, przeliczy wagę oraz kwotę uzbieranych środków finansowych i wyłoni laureatów konkursu.
2. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie największej wagi uzbieranych monet.
3. Przeliczenie zebranych nominałów nastąpi poprzez przekazanie przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK zważonych monet do Liczarni.
4. Organizator zapewnia cenne nagrody rzeczowe za przyznane miejsce I, II i III w konkursie w kategoriach: I - Przedszkola II - Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne III - Szkoły średnie i Uczelnie wyższe IV - Firmy, Instytucje oraz inne podmioty
5. Komisja ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2019
7. Wręczenie nagród odbędzie się 4 Grudnia 2019 podczas uroczystej Gali Wolontariatu PCK w Lublinie.


Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie lublin.pck.pl
Serdecznie zapraszamy!