Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim 

Muzeum Lubelskie w Lublinie wzbogaciło się o nowe dzieło!

W sierpniu tego roku Portret trumienny. Obiekt 2.09.2006 Piotra Korola trafił do zbiorów muzeum.Twórca, eksperymentując z formą oraz funkcją obrazu, polemizuje z tradycją malarską, wydobywając z dwuwymiarowej płaszczyzny podobrazia trójwymiarowy monochromatyczny czarny obiekt. Praca w formie sześciokąta bezpośrednio nawiązujące do portretów trumiennych. Prezentowane dzieło wypełnione jest jednak abstrakcyjnymi, geometrycznymi podziałami zniuansowanymi intensywnością czerni, w niektórych partiach połyskującej, a w innych zmatowiałej, prowadzi do zróżnicowanego i zmiennego odczytywania całości poprzez sekwencję elementów wklęsłych i wypukłych.

Prezentacja obiektu w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku to próba reinterpretacji formy prowadzącą do odnalezienia wzajemnych zależności pomiędzy dziełami pochodzącymi z różnych epok. Minimalistyczny obiekt Piotra Korola zestawiony z barokową teatralną formą sarmackiego portretu trumiennego ma na celu sprowokowanie widza do własnej interpretacji sztuki.

Więcej o obiekcie na stronie internetowe muzeum lubelskiego: https://www.muzeumlubelskie.pl/Aktualnosci/Portret_trumienny_Re_dekonstrukcja_formy-2-1034-20.html


Piotr Korol
, ur. 1975 w Lublinie artysta, malarz. Adiunkt na Wydziale Artystycznym UMCS.


Wydarzenia towarzyszące pokazowi:
Spotkania kuratorskie-

Podczas spotkania zwiedzający będą mogli posłuchać o Obiekcie 2.09.2006, a także zadać kuratorowi pytania, w kontekście pokazu nowego nabytku.
- 19, 26 września o godz. 11:00 oraz 4, 9, 17, 24 października o godz. 11:00,

Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Cykl wykładów przygotowanych przez pracowników muzeum, przedstawiających zagadnienie portretu trumiennego i obrzędów pogrzebowych nie tylko z punktu widzenia sztuki, ale również archeologii czy etnografii.

  • 29.09.2018, godz. 11:00 - Marta Cyran, Maciej Drewniak, Życie po śmierci według źródeł archeologicznych.
  • 6. 10.2018, godz. 11:00 - Mariola Tymochowicz, Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych.
  • 13.10.18, godz. 11:00 - Barbara Czajkowska, Osoby nieboszczykowskie w malarstwie staropolskim.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.