Informacje różne z Lublina i regionu

   


Przestrzeń pamięci – wernisaż wystawy

29 września 2018 r. o godz. 11.00

Centrum Obsługi Zwiedzających PMM


Niemieckie plany budowy obozu na Majdanku, archiwalne fotografie i wizualizacje terenu KL Lublin będzie można oglądać od soboty na wystawie „Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”. Ilustruje ona między innymi, dlaczego doszło do zniszczenia części historycznej substancji budowlanej byłego obozu oraz które jej elementy zachowano w przestrzennym ukształtowaniu miejsca pamięci.

Wernisaż odbędzie się 29 września 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM. Otworzy go prezentacja Krzysztofa A. Tarkowskiego, jednego z twórców ekspozycji, który przedstawi nieznane powszechnie historie związane z powstaniem, funkcjonowaniem i likwidacją niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie. Omówi moment wkroczenia wojsk sowieckich na teren KL Lublin i zmiany zachodzące w przestrzeni miejsca pamięci po wojnie. Zdradzi również kulisy powstawania wystawy, na której obejrzeć będzie można 13 map i planów, 22 fotografie i dokumenty oraz 14 wizualizacji wykonanych techniką akwarelową.

Jesienią 1941 r. na wschodnim przedmieściu okupowanego Lublina Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego. W ciągu kolejnych niespełna trzech lat przez Konzentrationslager Lublin przeszło ok. 150 tys. Żydów, Polaków, obywateli Związku Radzieckiego oraz innych grup więźniów. Łącznie życie straciło tu ok. 80 tys. osób. Przez cały okres istnienia, aż do likwidacji 22 lipca 1944 r., obóz podlegał systematycznej rozbudowie oraz zmianom planistycznym, które ściśle związane były z polityką gospodarczą, eksterminacyjną i militarną nazistowskich Niemiec na okupowanej Lubelszczyźnie. Przestrzeń, którą w czasie wojny zajmował obóz, zmieniała się również po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemieckiej i utworzeniu w listopadzie 1944 r. Państwowego Muzeum na Majdanku. Współczesny krajobraz muzeum nie obejmuje całości terenu byłego KL Lublin i jest wypadkową kilku powojennych koncepcji jego zagospodarowania.