Informacje o wydarzeniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej   

Niepodległość harcerstwem znaczona
100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego


na wernisaż wystawy oraz konferencję
Niepodległość harcerstwem znaczona
100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego

18 września 2018 roku, godz. 11.00
 wystawa czynna do 25 listopada 2018 r.


Galeria Biblioteki
  ul. Gabriela Narutowicza 4

 

Zapraszają:

  • Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - Tadeusz Sławecki
  • Dyrektor Muzeum Harcerstwa w Warszawie - hm. Katarzyna Traczyk
  • Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego - hm. Anna Nowosad
  • Komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego- hm. Tomasz SychOrganizatorzy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Muzeum Harcerstwa w Warszawie
Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego


Współpraca:

Komisja Historyczna Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa"

Projekt realizowany przy wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę"


Rok 1918 w dziejach Polski i Związku Harcerstwa Polskiego był momentem przełomu, wyznaczył bowiem początek nowego rozdziału zarówno na kartach historii narodowej, jak i historii harcerstwa. Głównym celem ekspozycji Niepodległość harcerstwem znaczona 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego, przygotowanej ze zbiorów Muzeum Harcerstwa w Warszawie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, jest przypomnienie początków kształtowania się idei harcerskiej na zniewolonych ziemiach polskich, zwieńczonego zjazdem zjednoczeniowym organizacji skautowych w Lublinie w 1918 roku i utworzeniem jednego nowego Związku Harcerstwa Polskiego. Obszerny wybór materiałów, w tym rękopisów, ikonografii, dokumentów życia społecznego, oryginalnych eksponatów z epoki oraz materiałów audiowizualnych, pozwala zaprezentować historię Związku Harcerstwa Polskiego i jego miejsca w międzynarodowych strukturach skautowych, a także zaakcentować ważne dokonania jego członków w wyjątkowo trudnych dla Ojczyzny czasach. Równie istotnym elementem wystawy jest prezentacja udziału lubelskiej młodzieży harcerskiej w dążeniach niepodległościowych. Ekspozycja unaocznia dzieje Związku Harcerstwa Polskiego na przestrzeni całego stulecia w aspekcie jego ciągłości i nierozerwalności z narodowymi tradycjami, a także w kontekście wielowymiarowej służby harcerek i harcerzy na rzecz bliźnich i Ojczyzny.


W Galerii Biblioteki, specjalnie wyposażonej i dostosowanej do wymogów muzealnej ekspozycji, zaprezentowane zostaną m.in.: archiwalia Olgi i Andrzeja Małkowskich; odznaki i sztandary przedwojennego harcerstwa; oryginalne, unikatowe kroniki z ciekawymi wpisami, rysunkami dokumentującymi życie drużyn
(w jednej z nich widnieje pamiątkowy podpis Józefa Piłsudskiego z 15 lutego 1928 r.); mundury oraz elementy umundurowania (m.in. mundur Olgi Małkowskiej z ok. 1936 r. oraz mundur „złotego skauta” Adama Żeromskiego); wyposażenie harcerskie – plecaki, apteczki, sprzęt biwakowy, wydawnictwa i czasopisma harcerskie (w tym pierwszy numer pierwszego czasopisma harcerskiego „Skaut” z 1911 r.); wydawnictwa okolicznościowe, śpiewniki harcerskie i oryginalny namiot harcerski z 1945 r. W AutorskiejGaleriiHol prezentowana jest ponadto wystawa towarzysząca zatytułowana „Harcerze w Legionach” (przygotowana i udostępniona przez Muzeum Harcerstwa w Warszawie).

Wystawa jest częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego przez ZHP, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.


Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie ogólnopolska konferencja naukowa, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego.

Program konferencji:

* 12.00-12.10 - Otwarcie konferencji

* 12.10-12.30 - Prof. dr hab. Adam Massalski (Muzeum Harcerstwa w Warszawie)
„Zjazd zjednoczeniowy Związku Harcerstwa Polskiego. Jego geneza i następstwa"

* 12.30-12.50 - Małgorzata Jarosińska (Muzeum Harcerstwa w Warszawie)
„Zloty skautowe i harcerskie - ich rola i znaczenie w 100-leciu ZHP"

* 12.50-13.10 - Stanisław Jan Dąbrowski (Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego) „Kalendarium powstania i organizowania się harcerstwa na Ziemi Lubelskiej w latach 1911-1921"

* 13.10-13.20 - Przerwa

* 13.20-13.40 - Magdalena Rzepka (Uniwersytet Warszawski) „Rola specjalności harcerskich w wychowaniu patriotycznym II RP na przykładzie specjalności lotniczej"

* 13.40-14.00 - Dr Janusz Kłapeć (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie) „Michał Stefan Lisowski - pionier lubelskiego harcerstwa 1929-1940"

* 14.00-14.50 - Dyskusja

* 14.50-15.00 - Zamknięcie konferencji

Na wernisaż wystawy i konferencję towarzyszącą - wstęp wolny.


Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 15 listopada 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Grupy zorganizowane, zainteresowane oprowadzeniem przez kuratorów wystawy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 81-528-74-17 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Serdecznie zapraszamy!Szczegółowe informacje e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Dział Informacji i Promocji WBP

im. H. Łopacińskiego w Lublinie
8
1-52-87-417
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczeólnych punktów programu.