Informacje różne z Lublina i regionu

 

 Badania mammografii

 
13 lipca 2018

Krzczonów
przy Urzędzie Gminy, ul. Spokojna 7

16 lipca 2018 r

Jabłonna
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Jabłonna – Majątek 17

 

 


16 lipca 2018
 Motycz przy Ochotniczej Straży Pożarnej
Motycz 1

 17 lipca 2018
 Mętów przy Ochotniczej Straży Pożarnej
Mętów 165

 

17 lipca 2018
 Wojciechów za Urzędem Gminy
Wojciechów 5


17 lipca 2018
Garbów
przy sklepie Delikatesy Centrum
ul. Warszawska

 


 powiększ

Czy Twoja Żona lub Partnerka

urodziła się w latach 1949-1968?


Zapytaj Ją czy zrobiła już

badanie mammograficzne.

 

1% kobiet w wieku 50-69 lat choruje na raka piersi. Upewnij się, że nie dotyczy to Twojej Żony lub Partnerki! Zachęć Ją do wykonania badania i zyskaj spokój Jej oraz całej rodziny! Troszcząc się o swoją Żonę lub Partnerkę, możesz pomóc Jej zarejestrować się na mammografię.

Bezpłatne badania w technice obrazowania cyfrowego wykonujemy w ramach Programu Profi laktyki Raka Piersi, fi nansowanego przez NFZ. Jego celem jest systematyczna kontrola – przestrzeganie terminów kolejnych badań mammografi cznych co 2 lata lub co 12 miesięcy w przypadku wskazań genetycznych. Tylko taka systematyczność gwarantuje wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Nie obawiaj się mammografii!To najbardziej skuteczna metoda wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejsze badanie przesiewowe u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat. Pozwala wykryć zmianę wielkości już 3 mm, czyli ziarnka pieprzu.LUX MED Diagnostyka stawia na jakość! Badania mammografi czne przeprowadza wyspecjalizowany w skryningu (badaniach przesiewowych) personel medyczny. Zdjęcia oceniane są zawsze niezależnie przez dwóch, a nawet trzech lekarzy radiologów, którzy specjalizują się w mammografii. Rzetelność oceny gwarantuje porównanie z obrazami z poprzednich badań. Wynik przesyłany jest drogą pocztową w ciągu 15 dni od daty wykonania badania.
Jak wygląda wynik mammografi i w badaniach przesiewowych:
• jeśli w piersi nie ma podejrzanych zmian – wynik jest krótką informacją o braku takich zmian i zaproszeniem na następne badania mammografi czne za 2 lata lub za 12 miesięcy;
• jeśli badanie budzi wątpliwości lekarzy – wynik jest informacją o konieczności dalszej diagnostyki, zawiera opis zmiany wraz ze skierowaniem na badania uzupełniające i listę ośrodków, w których można je wykonać.


Zadzwoń i dowiedz się, kiedy i gdzie można wykonać badanie w Twojej miejscowości!


Zarejestruj się: 58 666 24 44
www.mammo.pl