Informacje różne z Lublina i regionu

   

 

 

NA KONIEC SEZONU

Małe Wielkie Bum
20.06.2018, godz. 18.00, sala widowiskowa
Prowadząca–Sylwia Wójcik

Młodzi Bębniarze
20.06.2018, godz. 18.00, sala widowiskowa
Prowadzący: Rafał Maj, Sylwia Wójcik

Palec pod budkę – Zabawy Teatralne dla dzieci
11.06.2018, godz. 17.30, sala warsztatowa
Prowadzący: Roma Drozdówna, Bartosz Siwek

Warsztaty Cyrkowe
21.06.2018, godz. 17.30, sala warsztatowa
Prowadzący: Marcin Borkowski, Katarzyna Kurowska

Węglin Drummers
20.06.2018, godz. 18.00, sala widowiskowa
Prowadzący– Rafał Maj

Żbiki
1
9.06.2018, godz. 18.00, sala warsztatowa
Prowadzący –Paweł Pitzo Mazur

W ramach podsumowania sezonu warsztatowego w DDK „Węglin” zapraszamy na warsztaty pokazowe! W muzyczną podróż zabiorą nas członkowie grup bębniarskich: „Małe Wielkie Bum”, „Młodzi Bębniarze” i „Węglin Drummers”. Umiejętnością posługiwania się profesjonalnym sprzętem cyrkowym oraz niezwykłymi trikami z jego użyciem pochwalą się uczestnicy „Warsztatów Cyrkowych”.Talent aktorski odkryją przed nami uczestnicy warsztatów teatralnych „Palec pod budkę –Zabawy Teatralne dla dzieci”,a dorobek taneczny minionego sezonu zaprezentują „Żbiki”.


Małe Wielkie Bum–
warsztaty bębniarskie dla Dzieci w wieku 5-6 lat, które chcą rozpocząć podróż do świata rytmów. Uczestnicy poznają instrumenty (nie tylko perkusyjne) oraz uczą się podstawowych rytmów na djembe. Podczas zajęć muzyka przeplata się z zabawą, nie brakuje również zabaw ruchowych i wspólnych improwizacji przy akompaniamencie ukulele.

Młodzi Bębniarze–
jest to grupa zaawansowana, otwarta dla nowych uczestników w wieku 7-11 lat, którzy lubią dzielić się muzyczną pasją. Poszerzamy wiedzę, uczymy się coraz bardziej skomplikowanych rytmów i układów rytmicznych. Tworzymy piosenki i przygotowujemy się do występów przed szerszą publicznością.

Palec pod budkę –
Zabawy Teatralne dla dzieci– warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-7 lat o charakterze otwartym. Celem podstawowym spotkań jest zabawa jako twórcza forma ekspresji. Ma ona na celu rozwijanie u dzieci takich umiejętności, jak: współpraca w grupie, wyrażanie emocji,inscenizacja zabawy (zabawa na zadany temat),rozwijanie koordynacji ruchowej, podstawowe ćwiczenia usprawniające aparat mowy,rozwijanie twórczej wyobraźni.

Warsztaty Cyrkowe–
krok po kroku uczestnicy zdobywają umiejętność posługiwania się profesjonalnym sprzętem cyrkowym. Czas każdego treningu przeplatany jest dynamicznymi grami ruchowymi. Zajęcia pozwalają wzmocnić koncentrację uwagi, poszerzyć pole widzenia czy poprawić refleks. Trening indywidualny przeplatany jest treningiem grupowym, podczas którego wspólnie wykonujemy trudniejsze triki.


Węglin Drummers– warsztaty perkusyjne dla dorosłych obejmują naukę na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Podstawowym celem warsztatów jest nauczenie uczestników poprawnego wydobywania dźwięku z bębnów i innych instrumentów perkusyjnych, a także nauka rytmów rozwijających wyobraźnię rytmiczną. Poznajemy różne zapisy, które pomogą nam samodzielnie poznawać rytmy, wzbogacać arsenał rytmiczny oraz uczyć się gry na różnych instrumentach perkusyjnych.

Żbiki–
celem zajęć jest rozwój sztuki tanecznej w oparciu o bogatą i bardzo popularną w Polsce i na świecie gamę stylów ulicznych, tj.: Hip-Hop, Popping, Locking, Breaking, House. Progres ten przebiega w różnych aspektach – technika indywidualna i grupowa – co owocować ma wysokimi umiejętnościami i bogatym repertuarem tanecznym w formacji, małych grupach, duetach i solo. Żbiki to grupa o charakterze zaawansowanym, skład jest zamknięty.