Informacje różne z Lublina i regionu

   

Poszukiwani zatrudnieni na terenie województwa lubelskiego

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie prowadzi badanie osób pracujących.
Cenne są opinie wszystkich pracujących w województwie lubelskim, niezależnie od formy zatrudnienia.
Badanie potrwa do końca czerwca br.

Wyniki ukażą rynek pracy od strony zatrudnionych. Dziękujemy za zaangażowanie i udostępnianie znajomym.

http://pracujacy.webankieta.pl

Materiały z badań zamieszczamy na bieżąco tutaj:
http://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/lorp/od2015