Informacje różne z Lublina i regionu

 WIECZNE CZYTANIE / AWANGARDZIŚCI LUBELSCY
Bielski, Bobrowski, Czechowicz, Gralewski, Grędziński, Łobodowski, Michalski, Podstawka

Czyta - JAN PESZEK
Wybór tekstów in Wprowadzenie - dr Jarosław Cymerman
Kurator cyklu - Mateusz Nowak

15 grudnia 2017, godz.18:00


Muzeum Józefa Czechowicza, ul. Złota 3

Wstęp wolny -
obowiązuje rezerwacja bezpłatnych wejściówek, nr telefonu: 815323091 (Muzeum Czechowicza)
lub 814665910 (DDK "Węglin")

 
W roku Wielkiego Jubileuszu Miasta Lublin, na spotkaniu z cyklu „Wieczne Czytanie” zaprezentowane zostaną teksty twórców z kręgu awangardy lubelskiej. Z całą pewnością najbardziej znanym awangardzistą był Józef Czechowicz, jednak warto również przypomnieć kilku innych autorów, stanowiących istotny element tego fenomenu. Byli wśród nich pozostali członkowie grupy poetyckiej „Reflektor”, czyli Konrad Bielski, Wacław Gralewski, Stanisław Grędziński oraz teoretyk Czesław Bobrowski. To dzięki ich inicjatywie, senny, prowincjonalny Lublin stał się jednym z ważniejszych ośrodków literackiej awangardy czy – jak wówczas częściej mówiono – Nowej Sztuki.

Pomimo, iż wydawane przez to środowisko pisma, takiejak skandalizujący „Lucifer” czy „Reflektor” miały stosunkowo krótki żywot, poetycki ferment w Lublinie nie wygasł i w latach 30-tych pojawiło się kolejne pokolenieutalentowanych poetów, reprezentowane między innymi przez Józefa Łobodowskiego, Bronisława Ludwika Michalskiego czy Władysława Podstawkę. Nad Bystrzycą zaczęły pojawiać się nowe czasopisma, a lubelskie drukarnie na przestarzałych czcionkach i maszynach ponownie zaczęły tłoczyć nowoczesne poetyckie tomiki.

Stary Lublin z trudem znosił wyskoki i skandale awangardzistów. Wielu z nich szybko opuściło miasto,szukając poetyckich sukcesów w Warszawie, wprowadzając przy okazji do polskiej poezji awangardowej nutę wiejskiej swojskości, specyficzny rodzaj lubelskiego sentymentalizmu, wreszcie cień przeczuwanej katastrofy. I choć dziś większość z lubelskich awangardzistów wydaje się być nieco zapomniana, spychana na pośledniejsze miejsce w podręcznikach do historii literatury polskiej XX wieku, to warto pamiętać, że to właśnie między innymi dzięki nim Lublin przestał się kojarzyć z prowincjonalnym zacofaniem, przynajmniej w dziedzinie poezji.

Teksty przeczyta Jan Peszek – wybitny polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie oraz z wieloma scenami teatralnymi w Polsce. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Na deskach krakowskiej sceny stworzył kreacje, które weszły na stałe do kanonu polskich ról teatralnych. Jego wszechstronna osobowość aktorska objawia się w projektach z pogranicza muzyki i teatru – „Muzyka ze słowami” z zespołem VooVoo.

Konsultacja literacka i wprowadzenie – dr Jarosław Cymerman, adiunkt w Zakładzie Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UMCS, kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza, teatrolog i literaturoznawca.

WIECZNE CZYTANIE
Cykl spotkań „Wieczne Czytanie” to propozycja dla tych, którzy literaturę czytają, ale i dla tych, którzy są do niej nieprzekonani. Dla jej koneserów i wrogów. Jej miłośników i tych, którzy pozostają na nią obojętni. Z przekonaniem, że teksty czytane głośno mogą pobudzać wyobraźnię, prowokować do refleksji i wywoływać uczucie, zapraszamy na ich wieczne czytanie. Te spotkania będą dedykowane i przygotowane dla autorów, których nie ma. Oby się od tego w grobie nie przewrócili. Dotychczas „wiecznie czytaliśmy” poezję Bolesława Leśmiana - Sandra Korzeniak, Stanisława Młodożeńca – Przemysław Stippa, Wisławy Szymborskiej i Józefa Czechowicza – Irena Jun, Tadeusza Różewicza i Tadeusza Nowaka – Maria Peszek, Ks. Janusza Pasierba – Maja Komorowska. W ramach cyklu prezentowane były również utwory Cypriana Kamila Norwida – Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Witkacego – Jan Peszek, Antoniego Słonimskiego i Juliana Tuwima – Beata Fudalej oraz „Ballady” Adama Mickiewicza w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej. Pomysłodawcą i kuratorem cyklu jest Mateusz Nowak. Tytuł cyklu – Sylwia Wójcik.


Partnerem cyklu „Wieczne Czytanie” w roku Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin jest Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego w Lublinie.