Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.