Informacje różne z Lublina i regionu

EMOCJE SZTUKI
 
piąty sezon obchodów
Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin

wrzesień – listopad
 

 
powiększPiąty sezon obchodów Wielkiego Jubileuszu - „Emocje Sztuki”
to czas, kiedy artyści zapraszają mieszkańców do przeżywania emocji i do współuczestnictwa w sztuce na najwyższym poziomie. To moment, gdy światowi twórcy zadają najpoważniejsze pytania i chcą poruszyć widzów swoją estetyką w przestrzeniach teatrów, sal koncertowych i galerii. Artystyczna jesień, która należy do teatru i do tańca współczesnego, niezwykłych premier i wystaw to wybitne propozycje zarówno twórców lubelskich, jak i artystów zjeżdżających do Lublina z całego świata.

Obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin to obok działań kulturalnych i artystycznych, wydarzenia w obszarach biznesowych, naukowych, społecznych oraz międzynarodowych. Najbliższe miesiące obfitować będą w konferencje naukowe i wydarzenia obejmujące zagadnienia gospodarki, administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz wydarzenia poświęcone miejskiej kreatywności i aktywności społecznej. 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi stwarza doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego rozwoju miasta, jak
i spojrzenia w przyszłość Lublina.

W roku 700-lecia Miasta Lublin zależy nam, żeby pokazać uwarunkowania rozwoju Lublina, jego rolę w kraju i pozycję wśród miast europejskich na przestrzeni kilkuset lat. Wielki Jubileusz jest także okazją do rozmów na temat rozwoju miasta w perspektywie odległej przyszłości. Takie spojrzenie możliwie jest między innymi dzięki zaangażowaniu w obchody jubileuszu wszystkich środowisk miejskich z niezwykle istotną rolą lubelskich uniwersytetówpowiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin wpisują się w długofalowy proces rozwoju Lublina. Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, inwestycje na wielką skalę, rozbudowa infrastruktury w dzielnicach, partycypacyjny model zarządzania miastem to procesy podnoszenia jakości w mieście i podstawa do budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.


Szczegółowe informacje na temat wydarzeń, które odbywają się w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu znajdują się na stronie www.700.lublin.eu
WYBRANE WYDARZENIA SEZONU „EMOCJE SZTUKI”

  * Uwaga! Granica / 31 sierpnia – 22 października / Galeria Labirynt

Wystawa „Uwaga! Granica” to efekt współpracy dwóch instytucji we wschodniej części Polski: Galerii Arsenał w Białymstoku i Galerii Labirynt w Lublinie. Temat wystawy stanowi wynik refleksji nad historią oraz położeniem geograficznym Lublina i Białegostoku w pobliżu granicy państwa, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

Stanowi to punkt wyjściowy rozważań twórców wystawy, jednak temat został potraktowany szerzej, ukazując szerokie spektrum interpretacji i spojrzeń mających źródło w doświadczeniu, obserwacjach i przemyśleniach poszczególnych artystów.
Temat granic jest stale obecny w twórczości artystów wizualnych, granic traktowanych bardzo szeroko, nie tylko zawężonych do geografii. Wystawa prezentuje zarówno prace znane, już istniejące, jak i nowe, zrealizowane specjalnie na nią.  * 4. Międzynarodowe spotkania ze sztuką – Lublin 2017 / 11-22 września

4. Międzynarodowe spotkania ze sztuką – Lublin 2017 są kontynuacją spotkań z 2014, 2015 i 2016 roku, nawiązujących do odbywających się w latach 70. Lubelskich Spotkań Artystycznych, które były miejscem wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń artystycznych. Twórcy z różnych środowisk, dziedzin sztuki i krajów wspólnie realizowali swoje projekty, które przekazane miastu wzbogaciły przestrzeń publiczną Lublina (np. rzeźby w dzielnicy LSM).

Do udziału w 4. Międzynarodowych spotkaniach ze sztuką Lublin 2017 zostało zaproszonych, tak jak w ubiegłym roku, 14 artystów plastyków z Polski i z zagranicy. Artyści będą uwieczniać na płótnie walory estetyczne i krajobrazowe naszego miasta. Przez cały okres pleneru mieszkańcy Lublina i turyści będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z artystami z różnych środowisk twórczych. Ich wspólne spotkania autorskie będą doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy
o regionach pochodzenia uczestników spotkań, a dla zaproszonych gości szansą na pogłębienie wiedzy dotyczącej kultury polskiej i bogatej historii Lublina.


  * Splat! FilmFest – Międzynarodowy Festiwal Horroru / 15-24 września / Centrum Kultury
w Lublinie

Festiwal jest propozycją dla wymagających widzów horroru, kina brutalnego, mrocznego

i szalonego. Splat! FilmFest to przede wszystkim premiery najlepszych i najważniejszych horrorów oraz thrillerów z 2017 i 2016 roku.


  * VI Międzynarodowy Festiwal „Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk” /
16 września - 6 października

Festiwal wpisuje dzieło jego patrona, jednego z najwybitniejszych europejskich kompozytorów muzyki sakralnej, w bogaty kontekst muzyki wszech czasów. To programowo pogłębione studium muzyki klasycznej emanującej pięknem brzmienia i duchowością, z doskonale słyszalnym historycznym continuum i nawiązaniem do najwartościowszych zjawisk w dziejach muzyki świata. W tym roku program Festiwalu obejmuje zarówno dzieła głównego bohatera, jak i kompozycje wybitnych twórców europejskich XX i XXI w.: Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Arwo Pärta, Oliviera Messiaena, Wojciecha Kilara i Astora Piazzoli.


  * Otwarcie wystawy „To były Dni Majdanka” / 16 września / Państwowe Muzeum na Majdanku


Dni Majdanka po raz pierwszy zostały zorganizowane we wrześniu 1945 roku. Miały służyć przede wszystkim utrwalaniu pamięci o ofiarach obozu, ale też być okazją do upowszechniania wiedzy o II wojnie światowej. Główna ceremonia odbywała się zatem zawsze na Majdanku, ale w ramach imprezy w całym kraju organizowano spotkania z byłymi więźniami, wyświetlano filmy i prezentowano wystawy o tematyce wojennej.
Wystawa „To były Dni Majdanka”, zrealizowana na podstawie bogatego materiału źródłowego dokumentującego działalność Muzeum oraz Towarzystwa Opieki nad Majdankiem, przedstawia zarys dziejów imprezy do jubileuszowego 2015 roku, w którym zorganizowano je po raz ostatni. Dni Majdanka przeszły do historii jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych cyklicznych wydarzeń muzealnych, w którym przez siedem dekad uczestniczyło kilka pokoleń Polaków.


  * „Lublin – inne spojrzenia” – wystawa fotografik / 20 września - 17 października / Muzeum UMCS

Portretowanie rzeczywistości jest naturalną, wręcz domyślną cechą fotografii. Proponowane przez P. Znamierowskiego fotografiki dotyczą Lublina postrzeganego w nieco odmienny sposób. Lublina widzianego w odbiciach kałuż, szyb okiennych, mokrego bruku. Artysta koncentruje się na detalach i fragmentach miasta często niezauważalnych czy pomijanych, a stanowiących inspirację do powstawania interesujących poetyckich obrazów. Jego prace mające realistyczne korzenie
z czasem, w wyniku artystycznych przekształceń, stają się kolorowymi, niemal abstrakcyjnymi grafikami skłaniającymi do refleksji nad rzeczywistością wokół, zupełnie niezauważalną i niedocenianą, a jakże piękną.  * Jubileusz 10-lecia SSE Euro-Park-Mielec-Podstrefa Lublin / 21 września / Centrum Spotkania Kultur

Celem konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta” jest dyskusja nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i na świecie oraz zaprezentowanie historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej. W konferencji weźmie udział wielu znamienitych gości
w tym: Pełnomocnik Zarządu ds. SSE Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Andrzej Karabon, Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Pani Grażyna Ciużyńska, Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pan Krzysztof Senger. A także przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych, firm doradczych i inwestycyjnych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką stref ekonomicznych.

Organizatorzy spodziewają się ponad 150 uczestników, którzy będą mogli zapoznać się z tematyką przyszłości specjalnych stref ekonomicznych po roku 2026, perspektywą jaka stoi przed przemysłem 4.0, zgłębić dobre przykłady funkcjonowania firmy w specjalnej strefie ekonomicznej z województwa lubelskiego. W warunkach globalnej konkurencji strefy pozostają jednym z kluczowych narzędzi zwiększania atrakcyjności Polski i jej regionów. Nowa perspektywa czasowa funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce stwarza szansę na pozyskanie kolejnych przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnych warunków działalności oferowanych przez strefy w Polsce. Zjawisko to przełoży się bez wątpienia na wzrost i rozwój polskiej gospodarki.


  * Festiwal Legend Lubelskich / 21-23 września 2017 / przestrzenie Starego Miasta

Festiwal Legend Lubelskich 2017 rozpocznie się 21 września o zmierzchu i potrwa aż do sobotniego wieczora wprowadzając uczestników w nastrojowy, zagadkowy i nieco baśniowy świat opowieści, nieznanych historii i legend.
Rynek Starego Miasta i przylegające do niego ulice oraz Błonia i Dziedziniec Zamkowy w roku Wielkiego Jubileuszu Miasta Lublin staną się miejscem inscenizacji, działań teatralnych i muzycznych odtwarzających wydarzenia i klimat minionych czasów.
W piątkowe popołudnie uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć jak wyglądało życie w dawnych czasach, poznać nieznane fakty historyczne z życia miasta, które przez 7 stuleci obrosły legendami oraz wziąć udział w interaktywnych i teatralizowanych spacerach wieczornych. Na czas trwania sobotniego Festiwalu przestrzenie Starego Miasta staną się sceną wielu spektakli, występów, warsztatów i atrakcji skierowanych do rodzin z dziećmi.   * Spektakl „Pogrom w przyszły wtorek” / 21-22 września / Dziedziniec Zamku Lubelskiego

Adaptacja jedynej istniejącej powieści współczesnej rozgrywającej się na terenie Zamku Lubelskiego, obsypanej nagrodami powieści kryminalnej „Pogrom w przyszły wtorek” Marcina Wrońskiego w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego i Norberta Rudasia.
Jest rok 1945. Osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim przedwojenny komisarz Zygmunt Maciejewski (Przemysław Sadowski) podpisuje pakt z diabłem – przebiegłym ubekiem Grabarzem (Mirosław Zbrojewicz). Taka jest cena nie tyle przeżycia, ale przede wszystkim ocalenia żony (Matylda Damięcka) i nowo narodzonego dziecka. Maciejewski podejmuje się rozwiązania zagadki, która prowadzi do bezwzględnej Walakowej (Agnieszka Wielgosz) i jej wspólników przygotowujących w Lublinie pogrom Żydów.


 * Konferencja „Lublin w gospodarce Polski i Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” / 22-23 września / Lubelskie Centrum Konferencyjne

Promowanie wizerunku gospodarczego miasta, tworzenie forum dla wymiany poglądów, doświadczeń oraz koncepcji na temat uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Lublinie między naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządu, upowszechnianie wiedzy o rozwoju gospodarczym Lublina wśród jego mieszkańców, ukazanie Lublina jako miasta atrakcyjnego dla inwestorów, stworzenie możliwości nawiązania kontaktów biznesowych korzystnych dla miasta
i lubelskich przedsiębiorców to cele, które przyświecają organizatorom konferencji.

Pierwszego dnia w trakcie sesji plenarnej przeanalizowane zostaną trzy tematy związane z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Lublina. „Między stagnacją a rozwojem – gospodarka Lublina od XIV w. do XX w.” prof. Grzegorz Jawor (UMCS w Lublinie), „Przedsiębiorczość, rozwój regionalny, miasto – we współczesnej gospodarce” prof. Tomasz Mickiewicz (Aston University, Birmingham), „Lublin w XXI w. – transformacja i nowe otwarcie” dr Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin), dr Mariusz Sagan (UM Lublin, SGH w Warszawie).

Drugiego dnia uczestnicy skupią się na obecnej i przyszłej sytuacji Lublina. Panel I „Czynniki i uwarunkowania współczesnego rozwoju gospodarczego” poprowadzi prof. Maciej Bałtowski (UMCS w Lublinie), Panel II „Lublin 2030 – europejska metropolia?” poprowadzi dr Mariusz Sagan (UM Lublin, SGH w Warszawie). W konferencji wezmą udział osoby związane z Lublinem zajmujące ważne stanowiska w biznesie i nauce zarówno w kraju, jak i za granicą.
Jednym z efektów konferencji będzie pamiątkowa, recenzowana monografia naukowa wydana w jubileuszowym 2017 roku, poświęcona problematyce rozwoju gospodarczego Lublina.


  * Koncert „Szukaj w snach”, Natalia Kukulska i Marek Napiórkowski / 22/23/24 września,
2/3 grudnia / Teatr Stary

Zaczęło się od pewnego taty, Włodzimierza Wysockiego, który, gdy wyczerpał już cały repertuar popularnych kołysanek, zaczął wymyślać nowe piosenki na dobranoc, dla swych dzieci. Kołysankowe wierszyki zapragnęły muzyki i z pomocą gitarzysty i kompozytora Marka Napiórkowskiego stały się piosenkami. A potem Natalia Kukulska nadała im swój głos – ciepły i głęboki jak letnia noc. I tak powstało „Szukaj w snach” – koncert kołysanek dla najmłodszych widzów Teatru Starego w specjalnie dla nich zaaranżowanej sennej przestrzeni z poduch i puf. Organizatorzy zapraszają do wygodnego rozłożenia się i wsłuchania w kojące dźwięki muzyki.
A tego, kto zaśnie, nie będą budzić aż do końca przedstawienia.

 
* Opera „Umarłe miasto”, reż. M. Treliński – premiera lubelska / 22 i 24 września / Centrum Spotkania Kultur

Intrygująca fabuła i ekstatyczna muzyka. Świat umarłych miesza się tu ze światem żywych,
a bohaterowie krążą między snem i jawą. Erich Korngold napisał operę w wieku zaledwie 23 lat.
W historii muzyki zapisał się jako jeden z najważniejszych kompozytorów Hollywood – Austriak, oprócz dzieł muzyki klasycznej, komponował muzykę do filmów, za którą dwukrotnie otrzymał Oscara (film Anthony Adverse i Przygody Robin Hooda). Ojcu muzyki filmowej za temat do opery „Umarłe miasto” posłużyła powieść belgijskiego symbolisty G. Rodenbacha pt. „Bruges umarłe”, na podstawie której powstało libretto o dramacie mężczyzny opłakującego martwą żonę w scenerii mglistej Brugii. Historia pokazuje, do czego zdolny jest człowiek opętany miłosną obsesją. Cała klimatyczna opowieść rozegra się więc w umyśle głównego bohatera. Będziemy mogli doszukiwać się w niej znamion thrillera, filmu grozy i iście hitchcockowskich rozwiązań akcji.


 * Lubelski Festiwal Nauki / 24-30 września

Lubelski Festiwal Nauki
z każdym rokiem staje się coraz ważniejszym wydarzeniem upowszechniającym osiągnięcia naukowe oraz popularyzującym naukę na Lubelszczyźnie. Należy on do ścisłej czołówki największych festiwali nauki w kraju. 7 dni, 1200 projektów, 40 000 uczestników składa się na wspólne Święto: Nauki i Mieszkańców Lublina, które łączy w radosnym zadziwieniu naukę na wszelkich jej płaszczyznach.
Celem Festiwalu jest działalność upowszechniająca naukę w szerokim jej znaczeniu. Nauka na poziomie akademickim staje wobec wyzwania, by za pomocą przystępnych metod i narzędzi komunikacji pozwolić odbiorcom poznać i zainteresować się tym, co stanowi przedmiot poważnych badań. Tym samym stale poszerzana wiedza, jako owoc wpisanego w ludzkiego ducha dążenia do prawdy, przekracza granice uniwersyteckich bibliotek, laboratoriów i sal wykładowych, by stać się udziałem tych, którym pytania jak? i dlaczego? są szczególnie bliskie. Lubelski Festiwal Nauki jest wydarzeniem skierowanym do osób w każdym wieku – osób indywidualnych, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów, dorosłych i seniorów, a także osób z niepełnosprawnościami.

Festiwal przypada w roku jubileuszu 700-lecia uzyskania praw miejskich Lublina oraz obejmuje 100-lecie działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którego obchody rozpoczęła Inauguracja roku akademickiego 2016/17. Zwieńczeniem wydarzenia będzie Piknik Naukowy na Placu Litewskim.


  * VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej / 25-26 września / Lubelskie Centrum Konferencyjne

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej. Stanowi międzynarodową platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. W ten sposób Lublin chce wspomagać realizację jak największej ilości projektów partnerskich oraz ułatwiać pozyskiwanie na nie finansowania zewnętrznego.


  * Wystawa „Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny” / 29 września - 3 grudnia / Muzeum Lubelskie

Ostatnia – i jak dotąd jedyna – prezentacja prac Pabla Picassa w Lublinie miała miejsce w 1969 r. Od tego czasu pozycja Picassa jako geniusza ugruntowała się, a jego twórczość cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na różnorodność dorobku artysty, doceniając go nie tylko jako inspiratora istotnego przełomu w malarstwie, ale także jako twórcę niezwykle płodnego, wszechstronnego, podejmującego wielorakie wyzwania
w zakresie formy i materiału.
Ekspozycja ukaże różnorodność tematów i technik stosowanych przez Picassa, jednocześnie wydobywając niezwykłe historie relacji łączących artystę z Polską. Zamiarem kuratorów wystawy jest pokazanie nie tylko dorobku Picassa, ale także wpływu jego twórczości na kształtowanie się sztuki użytkowej w Polsce. Popularność stylu Hiszpana doprowadziła do powstania pojęcia „pikasy” dla scharakteryzowania powszechnego występowania motywów picassowskich w różnych dziedzinach życia społecznego.


  * „Lublin inspiruje kobiety – kobiety inspirują Lublin” / 30 września / Centrum Kultury
w Lublinie


Wydarzenie dedykowane mieszkankom Lublina. Jest to jedna z inicjatyw promująca aktywności kobiet związanych z Lublinem w ujęciu historycznym i współczesnym. Spotkanie rozpocznie reportaż multimedialny o kobietach, które zmieniały oblicze dawnego Lublina. W debacie dyskusyjnej, dotyczącej współczesnej kobiety, uczestniczyć będą ekspertki działające w różnych obszarach życia, których osiągnięcia budzą podziw i szacunek. Przewidziane są także cztery równoległe sesje tematyczne, połączone z prezentacją dobrych praktyk w zakresie kultury, zdrowia, spraw społecznych i przedsiębiorczości. W godzinach popołudniowych zaplanowany jest koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w wykonaniu PolskiejOrkiestry Sinfonia Iuventus. Wydarzeniu towarzyszyć będą wystawy poświęcone kobietom, m.in. „Kobieta w Obiektywie” oraz „Kobieta i Sztuka”.


  * Kairos – Wyspy Pamięci / 1 października / Kościół pw. św. Andrzeja Boboli

Koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos
i zaproszonych gości, na którym zaprezentowany zostanie nowy repertuar grupy nawiązujący do wielokulturowej tradycji Lublina. Niewykonywane dotąd przed publicznością pieśni ormiańskie, gruzińskie, żydowskie, polskie, prawosławne czy ewangelickie zabiorą mieszkańców w swoistą podróż muzyczną: odkrywanie „Wysp pamięci” i piękna tradycji wokalnych narodów, które przez wieki tworzyły koloryt miasta. Poza koncertami odbywać się będą także warsztaty wokalne. Planowane jest również dwupłytowe wydawnictwo multimedialne.


  * Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” Open City / 3-31 października

Festiwal otwiera Lublin na sztukę współczesną, ale też sztukę na doświadczenie bujnego miasta, zwłaszcza jego wyjątkowo gęsto i wieloznacznie zapisanego przez dzieje zabytkowego centrum.
W wielkiej historii miasta swoje ślady odcisnęły jednostkowe aspiracje, nadzieje, kompleksy i tęsknoty jego mieszkańców, tysiące małych opowieści napisanych ludzkim losem.
Dziewiąta edycja festiwalu „Otwarte Miasto”, ale także dwie następne, stwarzają szczególny pretekst do refleksji nad miejscem i tożsamością jego mieszkańców. W 2017 r. mija 700. rocznica lokacji miasta, a w 2018 r. upłynie 600 lat od powstania na ścianach Kaplicy Trójcy Świętej ruskich fresków – najbardziej spektakularnego artystycznie symbolu Rzeczypospolitej Obojga Narodów i najcenniejszego skarbu Lublina. W 2019 r. Lublin świętować będzie 450-lecie podpisania unii polsko-litewskiej, a także drugiego – ostatecznie przyłączającego Prusy do Rzeczypospolitej – hołdu pruskiego. Artyści zetkną się nieuchronnie z gęstym tekstem historii. Festiwal skierowany jest do lokalnych społeczności, a program edukacyjny otwarty dla szerokiego grona uczestników. Część dzieł zrealizowanych zostanie w zdegradowanych społecznie i architektonicznie częściach miasta.


   * Festiwal Konfrontacje Teatralne / 6-15 października / Centrum Kultury w Lublinie

A co, jeśli…? Pozwólmy sobie pomyśleć o tym, co nie przyszłoby nam do głowy – to idea przyświecająca kuratorom 22. Konfrontacji Teatralnych. W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości teatralnych, które przedstawiają nowe sposoby rozumienia teatru. Program główny uzupełniony jest o „showcase lubelski”, czyli prezentację lubelskiego środowiska teatralnego. Konfrontacje to także szereg imprez towarzyszących: cykl filmowy Kino Konfrontacji, koncerty Muzyczne Konfrontacji Nocą, wystawy w Galerii Konfrontacji, spotkania i debaty.


  * Chatka Blues Festiwal / 6-7 października / ACK UMCS „Chatka Żaka”

Jeden z najciekawszych bluesowych festiwali we wschodniej Polsce i święto bluesa w Lublinie, na którym można usłyszeć na żywo wyjątkowych bluesowych artystów z Polski i zagranicy. Tegoroczne koncerty to połączenie tradycji z nowoczesnością. Wystąpią wykonawcy z Polski i zagranicy, prezentujący różne odcienie bluesa. Wśród nich legendy, klasycy gatunku, zwycięzcy międzynarodowych konkursów oraz artyści prezentujący wyraźną wizję własnej muzyki.


  * Konferencja „Lublin ośrodkiem władzy, administracji i wymiaru sprawiedliwości /
12 października / Zamek Lubelski

Przypadająca na 2017 rok rocznica 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich stanowi znakomitą okazję dla przypomnienia roli tego miasta w rozwoju polskiego ustroju na przestrzeni dziejów. Ważne elementy ustroju państwa polskiego niewątpliwie stanowią administracja publiczna oraz wymiar sprawiedliwości. Od czasu wydania w latach 60. i 70. „Dziejów Lublina” oraz „Dziejów Lubelszczyzny”, a następnie w 2000 roku pracy „Lublin dzieje miasta” brak jest po 15 latach współczesnego ujęcia monograficznego historii miasta, szczególnie w obszarze administracji i sądownictwa. Prowadzone na lubelskich uczelniach badania regionalne wymagają upowszechnienia, gdyż przynoszą ustalenia istotne w wymiarze ogólnopolskim, np. odnośnie do Trybunału Koronnego, sądów obywatelskich w okresie I wojny światowej, sądownictwa polskiego w okresie okupacji, reaktywacji wymiaru sprawiedliwości po II wojnie światowej.
Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego badaczy dziejów lubelskiej administracji i wymiaru sprawiedliwości. Konferencja przyczyni się ponadto do popularyzacji wiedzy na temat znaczenia Lublina w historii Polski, zwłaszcza dziejów ustroju i to nie tylko w okresie posiadania własnej państwowości, ale też okresów jej utraty, tj. zaborów i okupacji.


 * OPERAcja ZAMEK – IV Lubelski Festiwal Operowy / 20-23 października / Zamek Lubelski

Festiwal skierowany jest do wszystkich mieszkańców Lublina, bez względu na ich wiek, płeć czy status społeczny. W tegorocznym programie przewidziane są spektakle z uwzględnieniem zespołów chóralnych oraz baletowych. Przygotowana oferta jest na tyle zróżnicowana, iż trafi w gusta wytrawnych melomanów, jak i osób niemających jeszcze doświadczeń z tym rodzajem sztuki, w szczególności dzieci. Realizacja wcześniejszych edycji Festiwalu pokazuje, że jest to przedsięwzięcie potrzebne i atrakcyjne, podnoszące jakość życia kulturalnego naszego miasta.

Po trzech dotychczasowych edycjach czas najwyższy odsłonić kolejne elementy operowej układanki: - Chór, który jest nieodzownym elementem niemal każdego szanującego się spektaklu operowego, - Balet, będący osobnym gatunkiem teatru muzycznego, a nierzadko również spektakularnym dopełnieniem operowej uczty - organizatorzy pochylą się nad fenomenem Solisty – gwiazdy, na którym to fundamencie od 400 lat budowany jest teatr operowy. Wszystkie propozycje mają głęboki walor edukacyjny, a jednocześnie są adresowane do studentów, seniorów i rodziców, chcących zabrać dzieci na wartościowy spektakl. W projekcie biorą udział także osoby z grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem z obiegu życia kulturalnego, m.in. osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie.


  * Miasto.to – wydarzenie poświęcone miejskiej kreatywności / 18 października / Centrum Spotkania Kultur
Miasto.to – kontynuacja realizowanego od 5 lat projektu „Kreatywni” promującego przedstawicieli  lubelskiego sektora przemysłów kreatywnych, poszerzonego w tym roku o nową narrację o mieście opartą na 3 osiach: ludziach, miejscach i procesach. Tegoroczne wydarzenie, rozpocznie popołudniowa debata „O prawie do miasta”, w której udział wezmą prezydenci największych polskich miast.

Projekt „Kreatywni” powstał z przekonania o tym, że ludzie reprezentujący przemysły kreatywne, dzięki swojej naturalnej skłonności do innowacyjności, stanowią najbardziej wartościową grupę wśród przedsiębiorców. To oni konceptualizując, a następnie komercjalizując własne idee i pomysły są siłą napędową innowacyjnej gospodarki. Ta rozproszona grupa zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie każdego dużego, ambitnego miasta, chcącego przyciągać talenty, rozwijać technologię i budować reputację miejsca przyjaznego do życia i prowadzenia biznesu.


 * Żywi i umarli, czyli Bandyci w piekle – spektakl na podstawie melodramy Stanisława Krzesińskiego – 195. rocznica pierwszego spektaklu w Teatrze Starym / 21 października / Teatr Stary

Zespół lubelskich artystów, badaczy teatru i animatorów kultury we współpracy z Teatrem Starym zaprezentuje niezwykle barwną przeszłość lubelskiej sceny. Na podstawie melodramatu łotrzykowskiego Stanisława Krzesińskiego „Żywi i umarli czyli Bandyci w Piekle”, zagranego w XIX w. w lubelskim Teatrze Starym (wówczas teatrze Rodakiewicza), powstanie spektakl wyreżyserowany przez Joannę Lewicką z udziałem lubelskich artystów. Premiera spektaklu odbędzie się dokładnie w 195. rocznicę pierwszego spektaklu w Teatrze Starym. Integralną częścią „Sceny Lublin” będzie książka Jarosława Cymermana i Grzegorza Kondrasiuka poświęcona scenom teatralnym miasta i widowiskom życia codziennego oraz warsztaty na temat historii lubelskiej sceny teatralnej w lubelskich szkołach.  * Konferencja „Sztuka Lublina. Od średniowiecza do współczesności” / 26 października / Centrum Spotkania Kultur

Wybitni badacze ze środowisk naukowych Lublina i kraju zaprezentują najnowsze odkrycia, aktualne badania, a także mniej znane wątki dotyczące dziejów sztuki w Lublinie. Przybliżą bogate dziedzictwo artystyczne miasta i jego twórców: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, architektów, urbanistów, fotografów, tworzących wielokulturową tożsamość Lublina na przestrzeni dziejów, od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa fotografii związanych z codziennym i odświętnym życiem naszego miasta autorstwa znanego lubelskiego fotografika Piotra Maciuka.


 *  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia” / 27-28 października / ACK UMCS „Chatka Żaka”

Jeden z najstarszych lubelskich festiwali, znany wcześniej pod nazwą Epidemia Piosenki Turystycznej Bakcynalia, był niegdyś, obok łódzkiej „Yapy”, gdańskiej „Bazuny” i Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie jedną z najbardziej znanych w Polsce imprez prezentujących kulturę studencką. Występowały tu wszystkie najpopularniejsze zespoły wykonujące piosenkę turystyczną w końcu lat 70., 80. i na początku 90. W tym roku w programie m.in. konkurs piosenki turystycznej, koncert najbardziej znanych, legendarnych zespołów nurtu piosenki studenckiej
i turystycznej, współtworzących historię Bakcynaliów, spotkania z podróżnikami, prelekcje, pokazy filmów i zdjęć. Organizatorzy zapraszają także do udziału w konkursie fotograficznym „700 lat Lublina” oraz w Lubelskim Spacerze z Historią.


 *  Konkurs Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje” / 27-29 października / Centrum Spotkania Kultur
Święto artystów cyrku współczesnego i zarazem jedyne wydarzenie tego typu w Polsce. Nowy cyrk nie pokazuje tresury zwierząt, odchodzi też od jednolitej estetyki na korzyść eksploracji możliwości ludzkiego ciała i różnorodności form ekspresji. Konkurs odbędzie się w Lublinie już po raz czwarty i zaprezentuje szerokie spektrum dyscyplin cyrkowych – żonglerkę, akrobatykę (także powietrzną), ekwilibrystykę, ale również te mniej znane, jak manipulacja kijami czy buugengami.
W roku 700-lecia miasta Konkurs rozszerza swoją formułę, zapraszając do udziału artystów z Europy Środkowo-Wschodniej: Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii. Jury składające się z doświadczonych specjalistów z zakresu teatru i nowego cyrku z Polski i Europy, przyznaje trzy nagrody główne. Są też nagrody specjalne: Nagroda Carnavalu Sztukmistrzów i Nagroda Publiczności.


 * Międzynarodowy Festiwal Literacki Czas Poetów / 27-29 października

Cykl spotkań i prezentacji poezji uznanych poetów polskich i zagranicznych, reprezentujących różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze i postawy literackie. To także szansa dla początkujących lubelskich literatów na zaprezentowanie swojej twórczości poetyckiej oraz udział w warsztatach i konsultacjach prowadzonych przez profesjonalnych twórców. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących poetów będą punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym światem, kulturą i literaturą, a także promocją tolerancji i dialogu kulturowego.


 *  Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Lublin – miasto zgody religijnej 2017 / 29-31 października
Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017” wpisuje się zarówno w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500-lecia Reformacji (1517), jak i 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wielowiekowa historia Lublina jest ściśle związana z obecnością wyznawców różnych religii. Miasto w ciągu wieków doczekało się chrześcijańskich osadników reprezentujących różne denominacje (ewangelicką, prawosławną i katolicką). W roku Jubileuszu wydaje się więc zasadne przypomnienie tej ważnej dla rozwoju gospodarczego, naukowego i religijnego Lublina, wielokulturowej tradycji. Na Kongres zostaną zaproszeni prelegenci, którzy są autorytetami w dziedzinie dialogu ekumenicznego, teologii i historii, zarówno przedstawiciele poszczególnych Kościołów, jak i wykładowcy akademiccy z całego świata. Mieszkańcy miasta będą mieli okazję uczestniczyć w obradach Kongresu, ale także w nabożeństwach, które każdego dnia odprawione zostaną w innym obrządku, a także Debacie Dwu Ambon w Bazylice oo. Dominikanów. Imprezami towarzyszącymi Kongresowi będą wystawy fotograficzne oraz koncerty.
Kongres będzie okazją do refleksji nad jakością dialogu ekumenicznego w czasach szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej, a także przyczyni się do dalszej integracji środowisk chrześcijańskiej Europy. Będzie także sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina.


 * I Półmaraton Lubelski / 22 października

Przez ostatnie pięć lat Lublin stał się jednym z najbardziej rozbieganych miast w Polsce. Na linii startu każde kolejne zawody biegowe przyciągały rzeszę pasjonatów tego sportu zarówno amatorów jak i profesjonalistów. To właśnie z łatwości i dostępności biegania wynika jego popularność, przekładająca się na stale wzrastającą frekwencję uczestników poszczególnych zawodów.
Amatorzy i pasjonaci biegania często nie są w stanie przygotować się i pokonać dystansu maratońskiego, równocześnie - pokonując „piątki” i „dychy” - marzą o sprawdzeniu się na bardziej wymagającym dystansie. Naturalnym dopełnieniem powyższych wydarzeń jest półmaraton, którego pierwsza edycja odbędzie się 22 października 2017 roku. Organizacja biegu na dystansie półmaratonu w tym okresie doskonale wpisuje się w kalendarz biegów w Polsce w okresie jesiennym. Trasa biegu będzie posiadać atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co świadczy o profesjonalizmie zawodów. Zawody będą miały otwarty charakter. 1. Półmaraton Lubelski to nie tylko bieg na dystansie 21, 0975 km, ale przede wszystkim wielkie święto, które połączy sportowców pasjonatów, profesjonalnych zawodników oraz amatorów biegania.


 * Konkurs „Miejsce przyjazne Seniorom” / 23 października

To już szósta edycja Konkursu, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Radą Seniorów. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego miasta.

 * Festiwal Fantastyki „Falkon” / 3-5 listopada / Targi Lublin
To interdyscyplinarny festiwal poświęcony kulturze inspirowanej szeroko pojętą fantastyką. FALKON od samego początku związany jest nierozerwalnie z Lublinem, tworzony jest przez jego mieszkańców dla wszystkich zainteresowanych nurtem fantastyki. Przez lata z małej lubelskiej imprezy festiwal ewoluował w jedno z największych wydarzeń tego typu w Polsce. W tym roku organizatorzy spodziewają się 10 000 tysięcy uczestników z całego kraju.

 * Performance Platform Lublin 2017 / 3-11 listopada / Galeria Labirynt

Międzypokoleniowy i międzynarodowy przegląd twórczości artystów performance, pozwalający na zapoznanie się publiczności zarówno z twórczością klasyków performance’u, jak i debiutantów tej dziedziny – z Polski i zagranicy. W ramach tegorocznej edycji odbędą się warsztaty dla artystów młodego pokolenia z całego świata, które poprowadzą uznani artyści sztuki performance. Po ich zakończeniu odbędzie się prezentacja uczestników warsztatów oraz prezentacje wideo
i performances artystów związanych z lubelskim środowiskiem artystycznym.

  * Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2017 / 10-11 listopada / Muzeum Lubelskie na Zamku

Prezentacja osiągnięć 50 artystów grafików z Chin, Japonii, Korei i Europy – mistrzów współczesnego drzeworytu i linorytu. Będzie to jedyna w Polsce i jedna z największych w Europie prezentacja tego rodzaju dzieł sztuki. Tematem przewodnim najbliższego Salonu będzie hasło „Sztuka jako zderzenie cywilizacji”. Technika drzeworytu powstała w Chinach w VII w. W Europie pierwsza drukowana książka wyszła z warsztatu Gutenberga w 1457 r. Prace prezentowane na wystawie pokażą, w jaki sposób współczesne sztuki graficzne reagują na zmiany technologiczne i otwarcie przestrzeni wirtualnej. Staną się także przyczynkiem do dyskusji.


  * Lubelski Festiwal Filmowy / 24 listopada – 2grudnia / Centrum Kultury w Lublinie
Lubelski Festiwal Filmowy to jeden z najstarszych w Polsce międzynarodowych festiwali autorskiego kina niezależnego, znany do 2016 roku jako „Złote Mrówkojady”. Do dziś nazwę tę noszą statuetki wręczane laureatom. Powstały w 2007 roku projekt to idealna przestrzeń dla tych, którzy lubią zadawać pytania i zastanawiać się nad odpowiedziami. To dla nich organizatorzy sięgają po starannie wyselekcjonowane filmy z całego świata. Jednocześnie LFF łączy tradycyjne konkursy filmowe z nowoczesną wizją festiwalu i lubelską otwartością. Na LFF nie brakuje różnorodnych warsztatów, koncertów, zabaw oraz długich rozmów z polskimi i zagranicznymitwórcami oraz gośćmi, którzy chętnie wtapiają się w społeczność festiwalową i podkreślają jego niepowtarzalny klimat.
2017 rok przyniósł nowe wydarzenia festiwalowe: m.in, masterclass montażowe, koncerty muzyki improwizowanej do niemych filmów, otwarty dla wszystkich chętnych warsztat reportażu filmowego ZMTV, maraton realizacji filmowej Lubelskie Kinojady. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki temu LFF stanie się festiwalem jeszcze bardziej uniwersalnym, ciekawszym, większym i ważniejszym zarówno dla twórców jak i publiczności.


 * Narodowy Koncert Listopadowy – IX edycja / 18 listopada / Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

IX edycja wydarzenia organizowanego w ramach oficjalnych miejskich obchodów święta odzyskania niepodległości. Podczas koncertu zaproszeni artyści wykonają zarówno te znane, jak i mniej oczywiste utwory polskich kompozytorów. Każdego roku lublinianie mogą wybrać się do Filharmonii Lubelskiej na bezpłatny koncert, podczas którego usłyszeć można kompozycje tak wybitnych twórców, jak Fryderyk Chopin, Mieczysław Karłowicz, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar.

 * Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca / 12-20 listopada / Centrum Kultury w Lublinie

Festiwal zainicjowany został w 1997 r. i obecnie jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Lublina, a także jednym z najbardziej liczących się festiwali sztuki tańca w Polsce i Europie. Program festiwalu koncentruje się na ukazaniu rozpiętości i różnorodności zjawisk tanecznych, różnic oraz cech wspólnych, a także możliwości dialogu pomiędzy skrajnymi nieraz elementami. W tak pojętej idei MSTT mieści się zrozumienie drogi od tradycji i klasyki tańca do współczesności, od prezentowania młodych twórców do przedstawienia ikon tańca, na których ci młodzi obiecujący choreografowie się wychowywali, od prezentacji kameralnych solo do wieloobsadowych spektakli na wielkiej scenie, od opisu tańca krajów Europy Środkowo- Wschodniej do ideologii i konceptów tanecznych Zachodu. Spotkania służą także wymianie doświadczeń artystów z innych dziedzin sztuki, którzy w tańcu znajdują niezwykłe bogactwo inspiracji i nieograniczony potencjał twórczy.

  * Batsheva Dance Company podczas Międzynarodowych Teatrów Tańca / „Last work”
i „Venezuela” / 17-19 listopada / Centrum Spotkania Kultur

„Last Work” -
„Spektakl zapiera dech w piersi dzięki niezwykłym umiejętnościom tancerzy Batsheva Dance Company oraz sposobu w jaki Ohad Naharin przywołuje stany takich uczuć jak ból, szaleństwo, a nawet pewnej formy zwierzęcości (…) ” (Roslyn Sulcas, New York Times)


„Venezuela” -
„Venezuela, za pomocą niezwykłych tancerzy, tworzy fascynujący i złożony spektakl, który zawiera niespodziankę, pozostającą z widzem na długo po wyjściu z teatru”. (Yael Efrati, Timeout)
Batsheva Dance Company jest uznawana za jedną z najbardziej uznanych i popularnych kompanii tańca współczesnego na świecie. Łącznie z młodszą odnogą zespołu zwaną jako Batsheva – The Young Ensamble, w skład kompanii wchodzi 34 tancerzy pochodzących z Izraela oraz reszty świata. Batsheva Dance Company jest największym izraelskim zespołem tanecznym, który występuje w skali lokalnej i międzynarodowej z ponad 250 spektaklami i jest oglądana przez ponad 100.000 widzów każdego roku.
Uznawany za jednego z najwybitniejszych współczesnych choreografów, Ohad Naharin przejął funkcję Dyrektora Artystycznego w 1990 roku i dzięki jego odważnej kuratorskiej wizji i silnym choreograficznym stylu wypchnął swoją Kompanię w złotą erę jej działalności. Naharin jest także twórcą innowacyjnego sposobu pracy z ciałem nazwanym Gaga, który zrewolucjonizował trening jego Kompanii i obecnie zyskuje coraz większe uznanie wśród międzynarodowych środowisk tanecznych, zarówno profesjonalistów jak i amatorów.

  * Konferencja „Ludzie Lublina. Środowiska – instytucje – osobowości” / 16-17 listopada / Trybunał Koronny, Zamek Lubelski

Miasto to nie tylko budynki, ulice i place. To przede wszystkim ludzie, którzy to miasto tworzą, organizują i rozwijają. Debaty „Ludzie Lublina” to przypomnienie tych, którzy nie tylko przyczynili się do rozwoju Koziego Grodu, ale również tych, którzy tutaj się urodzili, a swoją aktywność prowadzili w innych częściach ziem polskich, czy też nawet poza ich granicami, dodając chwały miastu rodzinnemu. Dwudniowe debaty będą zwieńczeniem programu naukowego Wielkiego Jubileuszu.


  * Ukraina w Centrum Lublina – X jubileuszowa edycja / 16-19 listopada

Jubileuszowa edycja festiwalu, stanowiącego przegląd współczesnej kultury ukraińskiej
w przeróżnych odsłonach. W tym roku na publiczność czeka koncert ukraińskiego zespołu Odyn
v kanoe, koncert solowy Brii Blessing, przegląd współczesnego kina ukraińskiego oraz filmu animowanego, wystawa fotografii współczesnej Everyday Eastern Europe, czytanie performatywne oraz warsztaty artystyczne. W programie nie zabraknie elementu edukacyjnego, czyli konkursu wiedzy o Ukrainie oraz gry miejskiej nawiązującej do kultury tego kraju. Organizatorzy zapraszają także na jubileuszową wystawę „Historia festiwalu: 10 lat w Centrum Lublina”, która przybliży początki imprezy.

  * Kongres Dydaktyki Polonistycznej / 22-25 listopada / KUL

Tegoroczna III edycja Kongresu będzie przebiegała pod hasłem „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”. Organizatorzy chcą bowiem, aby zagadnienia aksjologiczne – rozumienie wartości, ich źródła i znaczenie, obecność we współczesnym świecie oraz wychowywanie do wartości – stały się przedmiotem namysłu uczestników Kongresu. Zagadnienia poruszane podczas Kongresu dotyczyć będą celów nauczania polonistycznego i wychowania
w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych dokonujących się współcześnie. Wydarzenie to będzie okazją do integracji wielu środowisk troszczących się o dydaktykę polonistyczną.


  * Wystawa „Uroki i przejawy wielokulturowości Lublina” / 23 listopada / Muzeum UMCS

To już trzecia wystawa organizowana przez Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w roku jubileuszu Lublina. Na ekspozycję złożą się prace trójki artystów: Marty Andały, Agnieszki Mitury i Marka Andały. Wszyscy troje uprawiają malarstwo sztalugowe: Agnieszka Mitura maluje techniką olejną, Marta i Marek Andałowie specjalizują się w pastelach. Prace artystów pokazują detale miasta oraz klimat wielu kultur, które przez lata funkcjonowały w Lublinie obok siebie, ale też przenikały się nawzajem tworząc niepowtarzalny duch „miasta wielu kultur”.

 
* Nagroda Gospodarcza Prezydenta / 24 listopada    

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości.


  * II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017 / 24-25 listopada
Organizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie Festiwal ma charakter konkursu. W repertuarze duży wybór kompozycji wyłonionych w konkursie dla kompozytorów polskich. Festiwal ma na celu upowszechnianie wartościowych artystycznie utworów muzyki chóralnej, prezentację osiągnięć kompozytorów muzyki chóralnej związanych z Lublinem oraz popularyzację ich utworów.