Informacje o wydarzeniu w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
20-122 Lublin, ul. Grodzka 21
tel./fax: 81 532 58 67
www.teatrnn.pl

 
Między Nowym Jorkiem a Lublinem:
„Powroty” według Tadeusza Mysłowskiego

21 marca – 20 maja 2017 r.
Otwarcie wystawy: 21 marca, godzina 18.00

Dom Słów, ul. Żmigród 1/Królewska 17

 
powiększ


„Powroty” to wyjątkowa wystawa Tadeusza Mysłowskiego, słynnego nowojorskiego artysty docenianego w wielu krajach na świecie i od niemal pół wieku ściśle związanego z Lublinem. W prezentowanych pracach artysta ukazał własne refleksje na temat nieustannych migracji z Nowego Jorku do rodzinnego miasta. Dom Słów zaprasza na otwarcie tej oryginalnej wystawy już 21 marca o godzinie 18.00.

Autorefleksja nad początkami własnej twórczości graficznej oraz przeinterpretowanie jej w formie autorskich książek – to główny temat najnowszej wystawy Tadeusza Mysłowskiego, artysty od lat związanego z Lublinem.

Podczas ekspozycji entuzjaści sztuki będą mieli okazję obejrzeć litografie i kamienioryty z okresu studiów artysty w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z lat 1963-1969 oraz serigrafie z wczesnego okresu po przyjeździe do Nowego Jorku z początku lat 70. Drugą część wystawy stanowić będą stworzone w latach 1999-2017 książki – kunsztowne dokumentacje projektów Tadeusza Mysłowskiego, będące autorską antologią własnej twórczości. Stanowią one wyraz budowania własnej tożsamości jako człowieka, który od niemal 50 lat ciągle poddaje się transmigracyjnej aktywności pomiędzy wyjazdami i powrotami. Każda podróż i świadomość odległości przynosi nowy kontekst miejsca, wydawałoby się doskonale już znanego, a także możliwość ponownej interpretacji, dlatego artysta starał się ukazać również możliwość koegzystencji w Nowym Jorku i Lublinie. Prezentowane podczas wystawy prace artysty tworzą zatem wyjątkowy podręczny bagaż człowieka będącego nieustannie w podróży.

Tadeusz Mysłowski
(ur. 1943 r.) - pochodzący z Piotrkowa malarz, grafik, fotograf. Obecnie mieszka i pracuje, na zmianę, w Nowym Jorku i Lublinie (z którym związany jest od dzieciństwa). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Niedługo po zakończeniu studiów artysta zaprezentował swoje prace w Paryżu, w Galerii Lambert. Jego prace można było obejrzeć podczas wystaw indywidualnych m. in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Austrii, Francji, Rosji. Najważniejsze cykle zrealizowane przez Tadeusza Mysłowskiego: „Avenue of Americas”, „Key Drawings”, „New York Faces”, „Perspective Distortion”, „Towards Organic Geometry”, „New York Composites”, „Krzesło Trony”. Jedynym dziełem Tadeusza Mysłowskiego jakie znajduje się w Lublinie jest zrealizowana w 1999 roku wraz ze Zbigniewem Bargielskim multimedialna instalacja „Shrine” znajdująca się w jednym z baraków byłego obozu koncentacyjnego na Majdanku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.