Informacje różne z Lublina i regionu

 

 


 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencji naukowa

 Godzina rozumu: Świat rzeczywisty24–26 kwietnia 2017 roku
Klasztor oo. Dominikanów
  ul. Złota 9


PROGRAM
24 kwietnia 2017 r.


sala 1


Inauguracja -godz. 10.30


Nauki ścisłe, jako sposób na poznanie świata
godz. 11.00  * mgr Przemysław Piotr Tomczyk - Uniwersytet Łódzki
Refugia – genetyczne spojrzenie w przeszłość i wejrzenie w przyszłość

  * mgr Małgorzata Skibińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zastosowanie srebra na przestrzeni wieków

  * Krzysztof Dobosz - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Historiia odkryć astronomicznych i ich wpływ na sposób postrzegania kosmosu przez człowieka na przykładzie teleskopu Hubble’aRóżne sposoby mówienia o rzeczywistości
godz. 12.20  * mgr Patrycja Olejniczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Okrucieństwo obrazu – okrucieństwo historii: powojenne Mazury w filmie Róża Wojciecha Smarzowskiego

  * mgr Urszula Motyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rzeczywistość antropomorfizowana. Rozważania wokół wybranych słuchowisk radiowych dla dzieci autorstwa Mariusza Niemyckiego,Maliny Prześlugi i Krzysztofa Bizio

  * mgr Beata Zielonka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„To nasze wybory, Harry, ukazują to, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności”. – Cykl o przygodach HarregoPottera jako filozoficzna gra z czytelnikiem

  * mgr Marta Kowalska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Internet jako rzeczywistość alternatywna

 

Z chrześcijaństwem w tle
godz. 14.10

 


  * mgr Magdalena Burek- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Koncepcja rozumu w pismach Stefana Kucharskiego (1595–1653)

  * mgr Filip Polakowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Księga zgodności Adama Mickiewicza jako przykład heterogenicznej kosmologii

  * mgr Joanna Matyja - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Horyzonty Słowa oraz granice rozumu według myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża

  * mgr lic. Dawid Mielnik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ad orientem czy ad populum? Pytanie o kierunek celebracji Mszy Świętej

  * mgr Sergiusz Anoszko - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Architektura świątyń mormońskich jako odzwierciedlenie codziennej rzeczywistości

koniec ok. godz. 16.15


sala 2


Rzeczywistość w sztukach plastycznych
godz. 11.00


  * mgr Marta Gudowska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kilka uwag o wychowaniu na podstawie polskiej ikonografii 1400–1550

  * mgr Olga Pikul - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nowatorska codzienność w martwych naturach Jeana Chardina

  * mgr Kinga Próchniak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Typograficzne kształtowanie rzeczywistości – winiety Stanisława Wyspiańskiego do krakowskiego „Życia” i ich inspiracje

  * mgr Arkadiusz Gudowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Funkcje i znaczenia elementów oraz kompozycji roślinnych w sztuce, zwłaszcza sepulkralnej, od końca XVIII wieku do współczesności


Psychologiczne drogi poznania świata
godz. 12.50


  * mgr Magdalena Łata - Uniwersytet Warszawski
Idea jako przeszkoda w poznawaniu rzeczywistości

  * mgr Anna Szymańska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rozumowe ujęcie oceny estetycznej – podstawowe predyktory oceny estetycznej w obrębie analizy percepcyjnej obrazu w świetle badań psychologicznych

  * mgr Mateusz Tofilski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Obraz świata naukowy a manifestujący się

  * mgr Paweł Józef Pawlica - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Co kształtuje przekonania, światopogląd i wartości przyszłych lekarzy? – opinie i samoocena studentów VI roku kierunku lekarskiego

  * mgr Mateusz Szafrański - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej – oferty, bariery, wyzwania


koniec ok. godz. 14.5525 kwietnia 2017 r.

sala 1

Muzyczne obrazy rzeczywistości
godz. 10.30


  * Mateusz Derecki - Uniwersytet Warszawski
Rzeczywistość w muzycznych interpretacjach tekstów Norwida

  * mgr Paweł Tomasz Mełgieś - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Harnasie Karola Szymanowskiego jako przykład rzeczywistości ludowej przeniesionej do opery (na podstawie muzyki, scenografii
i kostiumów)

  * mgr Judyta Bednarczyk   - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sztuka bycia widzialną. Nieznane rzeczywistości Kate Bush


Literackie obrazy rzeczywistości
godz. 11.50


  * mgr Dominika Dźwinel - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mezalians jako przejaw utraty rozsądku w komedii Król w kraju rozkoszy Franciszka Zabłockiego

  * mgr Katarzyna Bondos - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
„Koń jaki jest każdy widzi…” czyli o koniach w Mohorcie Wincentego Pola

  * mgr Tomasz Paweł Kasza - Uniwersytet Rzeszowski
Rzeczywistość i sposoby jej przedstawiania w literaturze

  * mgr Joanna Stożek  - Uniwersytet Jagielloński
„Kolej żelazna nie przebacza pomnikom, handel śmieje się z pamiątek, przemysł rozpiera się w najstarszych murach bez zgryzoty sumienia”. Odkrywanie cywilizacji Zachodu w Kartkach z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego

  * mgr Katarzyna Iwańczuk - Uniwersytet w Białymstoku
Obraz rzeczywistości w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny


godz. 14.10


  * dr Aneta Jurzysta- Uniwersytet Rzeszowski
Gdy rozum śpi czyli w labiryncie szaleństwa. O chorobie umysłowej na wybranych przykładach z literatury niemieckiej

  * mgr Monika Dzida -Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Raz jeszcze o rzeczywistości pisanej muzyką, czyli „Wielki” Elizy Orzeszkowej

  * dr Agnieszka Potyrańska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Świat jako „ziemskie piekło” w poezji Zinaidy Gippius

  * Bartłomiej Borek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słów kilka o astralnej podróży bohatera opowiadania Wśród gwiazd Wincenta Koraba-Brzozowskiego

  * Sebastian Biadun - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Relacja natura – kultura w Rozmowie z kamieniem Wisławy Szymborskiej, czyli lirycznie o doświadczaniu świata


koniec ok. godz. 16.15


sala 2


Filozoficzne penetracje świata
godz. 10.30


  * mgr Angelika Siniarska - Uniwersytet Łódzki
„Czy świadomość istnieje?” Rozważania filozoficzno-antropologiczne wokół teorii Williama Jamesa

  * Szymon Miłkoś -Uniwersytet Jagielloński
Wybrane aspekty teorii odkrycia naukowego – czyli jak odkrywamy rzeczywistość

  * mgr Beata Fijołek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rzeczywistość jako inspiracja dla filozofii umysłu

  * Konrad Wyszkowski - Uniwersytet Warszawski
Poczucie niemożności wysłowienia przeżycia a absolutność idealizmu

  * mgr Beniamin Maria Bukowski - Uniwersytet Jagielloński
Czy moralność jest rzeczywista? Filozoficzny komentarz do tez współczesnej psychologii moralności

  * mgr Artur Jochlik - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rzeczywistość jako historia w ujęciu Hegla


Historia społeczna
godz. 13.20


  * Wojciech Mika - Uniwersytet Jagielloński
Przedstawienia otaczającego świata na podstawie inwentarza Kultury Pucharów Lejkowatych

  *  mgr Monika Kaczmarek - Uniwersytet Zielonogórski
Od wokalizacji do narracji. O początkach sztuki i języka ludzkiego

  * mgr Marta Raczyńska-Kruk - Uniwersytet Jagielloński
Kreowanie społecznej rzeczywistości. Kilka słów o roli małżeństwa w świecie starożytnych Germanów


 
godz. 14.45


  * mgr Natalia Stawarz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Nie żałuję umarłych, bo oni nie czują, ale żywych, bo ci czuć niegodziwość powinni”. Próby ograniczenia wiary w upiory w XVI– XVIII wieku

  * mgr Kamil Michaluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dlaczego warto poprawiać byt chłopa? Inspiracje płynące z Pamiętnika Historyczno-Politycznego Piotra Świtkowskiego

  * mgr Michał Krzyżanowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Biali faraonowie i kraniometria – opis historii świata w dziełach Samuela Mortona (1799–1851)

 * Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
„Kwasoród iest prawdziwym żywiołem naszego życia” – obraz świata w fizyce XIX wieku


koniec ok. godz. 16.25


26 kwietnia 2017 r.


sala 1


Sławni, ale czy zasłużeni?
Biografie
godz. 10.15


  * mgr Marcin Gomółka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Epaminondas – jeden z najwybitniejszych strategów starożytności; działalność, dokonania

  * Marta Dobrowolska - Uniwersytet Łódzki
Kritobulos z Imbros. Bizantyński historyk na służbie Mehmeda II Zdobywcy

  * mgr Wioletta Szafarczyk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jan Sariusz Zamoyski jako wybitny strateg, dyplomata i mąż stanu w świetle korespondencji epoki staropolskiej

  * mgr Agata Szczepanek - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Maria Skłodowska-Curie – rozum wiedziony pasją

  * mgr Klaudia Łodejska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wernher von Braun – pracownik Hitlera czy bohater Ameryki? Prezentacja (kontrowersyjnego) wizerunku konstruktora rakiet kosmicznych

  * mgr Agata Mrowiec - Uniwersytet Jagielloński
  * mgr Maciej Strzempek - Uniwersytet Jagielloński
  * mgr Weronika Strzempek - Uniwersytet Jagielloński
Pragmatyka i empatia – inne spojrzenie na sylwetki polskich chemików


Tworzenie, czy odtwarzanie przeszłości?
godz. 13.00


  * mgr Anna Ceglarska - Uniwersytet Jagielloński
Historia, czyli badanie. Herodotowy ideał historyka

  * mgr Ewa Paczkowska - Uniwersytet Łódzki
„Historia to uzgodniony zestaw kłamstw” – czyli literacka „rzeczywistość” i inne teorie

Jan Błoński - Uniwersytet Warszawski
Historyk jako część ekosystemu społecznego. Jaką rzeczywistość tworzą historycy i czy powinni?

  * mgr Ewa Wielocha - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rozum wobec otchłani przeszłości. Archeologiczne spojrzenie na relacje pomiędzy teraźniejszością i przeszłością na kanwie filozofii lovecraftiańskiej

  * mgr Jerzy Fatyga - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prawda historyczna a poglądy naukowe izraelskich ośrodków
badawczych na temat historii starożytnego Izraela

  * mgr Magdalena Kozicka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Matematyczna precyzja czy konstrukt wyobraźni – słów parę o tym, jak archeolodzy tworzą przeszłość


Historia literacko pisana
godz. 15.40


  *mgr Stefania Wyszyńska - Uniwersytet Warszawski
Sigła z Wielu demonów Jerzego Pilcha a Wisła na Śląsku Cieszyńskim – powieściowa fikcja a rzeczywistość pozaliteracka

  * Sara Kusz - Uniwersytet Jagielloński
„Wielki Kadłubku, któż cię wielbić zdoła?” Oświeceni i Sarmaci wobec historii na przykładzie dzieł Adama Naruszewicza oraz Ignacego Krasickiego

  * mgr Katarzyna Jasińska - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Postrzeganie rzeczywistości historycznej w literackim ujęciu Jana Winczakiewicza

  * mgr Paulina Subocz - Uniwersytet Wrocławski
  * mgr Ireneusz Staroń -Uniwersytet Wrocławski
Nadberezyńcy Floriana Czarnyszewicza. Zapomniana prawda z Kresów

  * Marcin Demianiuk - Uniwersytet Warszawski
Nierzeczywistości Doroty Masłowskiej – zaburzanie powieściowej (nie)rzeczywistości


koniec ok. godz. 17.45


sala 2


Rzeczywistość wyrażona sztuką
godz. 10.15


  * Paulina Chrząszcz -Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rzeczywistość KL Auschwitz przedstawiona w sztuce plastycznej więźniów

  * Aleksandra Buchaj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Doktor Śmierć” – niemiecki anatom z polskiej ziemi

  * doc. dr Bogdan Mysyuga
Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie. Zjawisko modernizmu w sztuce Lwowa lat 1960–1980 przejawem
intelektualnej opozycji wobec społeczeństwa totalitarnego (aspekt ukraińsko-polski)

  * mgr Konrad Szymański - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
„Monitor”, jako oświeceniowy wkład inteligencji polskiej w reformy epoki stanisławowej


Sztuka w parze z nauką
godz. 12.10


  * Anna Paprzycka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Processing – Triumf rozumu w świecie sztuki i designu. Dzieła artystyczne generowane przez algorytm

  * mgr inż. Lea Kazanecka-Olejnik - Politechnika Wrocławska
Wykorzystanie przekształcalności i mobilności w architekturze jako próba rozwiązania współczesnych problemów

  * Alicja Trębacz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  * mgr Mikołaj Labijak- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piękno świata mikrobiologii, czyli o związkach sztuki i nauk przyrodniczych

  * mgr Julia Śliwińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bio art – rzeczywistość nauki, rzeczywistość sztuki

  * Oliwia Olesiejuk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Otwarte laboratorium. Edukacyjny charakter transdyscyplinarnych praktyk Art&Science na podstawie działalności artystycznobadawczej Jennifer Willet

  * Aleksandra Skowrońska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
…więc jestem? O trzech przypadkach sztuki technologicznej wobec myśli Giorgio Agambena


Wirtualna rzeczywistość
godz. 15.00


  * mgr inż. Małgorzata Budlewska - Politechnika Wrocławska
Co oko widziało? O rozwoju wirtualnej rzeczywistości

  * mgr Martyna Krogulec - Uniwersytet Łódzki
Facebook – wynalazek, który „skradł” nam prywatność?

  * mgr Aleksandra Mijalska - Uniwersytet Łódzki
Nieświadomi niewolnicy Social Media – Facebook jako wynalazek współczesności


koniec ok. godz. 16.15


Organizatorzy

  • Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Stowarzyszenie ARTmagedon
  • Bazylika i Klasztor Dominikanów w Lublinie
  • Katedra Muzeologii w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL.


Opiekun naukowy - dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL

Komitet organizacyjny
mgr Marta Gudowska (przewodnicząca),
mgr Arkadiusz Gudowski (sekretarz),
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL,
dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW,
dr Beata Skrzydlewska,
dr Anna Wiśnicka,
Dominika Gęba,
mgr Paweł Mełgieś,
mgr Daniel Okrasa,
Małgorzata Ostrowska,
Anna Pietrala,
mgr Olga Pikul,
mgr Kinga Próchniak,
Emilia Wasilewicz.

Informacje dla uczestników
Obrady odbywać się będą w klasztorze oo. dominikanów w Lublinie, przy ul. Złotej 9, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie
Rynku Starego Miasta.

Referenci proszeni są o przybycie najpóźniej kwadrans przed rozpoczęciem swojego panelu w celu zgłoszenia obecności w punkcie
rejestracyjnym, czynnym przez cały czas trwania obrad. Bierni uczestnicy nie mają obowiązku rejestracji.
Czas każdego wystąpienia to maksymalnie 20 minut. Po zakończeniu każdego panelu może mieć miejsce krótka dyskusja, a następnie
przerwa, w trakcie której zapraszamy na kawę, herbatę lub wodę mineralną.

Klasztor dominikanów Lublinie jest jedną z najstarszych instytucji Lubelszczyzny, a kompleks zabudowań dominikańskich jest
jednym z najcenniejszych zabytków naszego regionu. 21 czerwca 1967 r. nadano kościołowi tytuł i przywileje bazyliki mniejszej.
W krużgankach wiszą zabytkowe obrazy, a w północnym została urządzona wyjątkowa ekspozycja. Wystawa prezentuje m.in. kolekcję zabytkowych ksiąg, szat liturgicznych i wyrobów złotniczych. Gorąco zachęcamy do skorzystania z okazji do zwiedzania.