Informacje różne z Lublina i regionu


Student z Politechniki Lubelskiej wśród
najlepszych młodych wynalazców!


 powiększ


We wtorek 7 lutego 2017 r. ogłoszono laureatów VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku.

W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Najwięcej wynalazków, bo aż 13, zgłosili studenci z Politechniki Lubelskiej.

Komisja przyznała 5 równorzędnych nagród głównych, 8 wyróżnień i 7 nagród specjalnych.

Wśród laureatów znajduje się student Politechniki Lubelskiej Dariusz Zieliński. Razem z czterema innymi twórcami nagrodzonych rozwiązań pojedzie do Genewy na 45. Międzynarodową Wystawę Wynalazków. Ponadto weźmie udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.

Dariusz Zieliński
jest współtwórcą wynalazku pt. „Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym”. Celem wynalazku jest poprawa komfortu cieplnego pasażerów w pojazdach z napędem elektrycznym poprzez zastosowanie układu magazynowania ciepła albo chłodu. Rozwiązanie ma na celu wydłużenie całkowitego zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym oraz osiągnięcie korzyści finansowych poprzez odzysk energii w trakcie hamowania i utrzymywania zdalnej prędkości podczas zjazdów z wzniesień. Wynalazek może częściowo zastąpić akumulatory elektrochemiczne, co może skutkować wydłużeniem projektowego czasu eksploatacji. Rozwiązanie opiera się o komponenty całkowicie biodegradowalne, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.


W siedmiu edycjach konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską zgłoszono 529 rozwiązań. Na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie laureaci zdobyli aż 11 złotych, 11 srebrnych, 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.