Hotel
"Pałac Akropol"

Lublin
Al. Warszawska 177

tel. 81 740 46 38


Więcej o PAŁACU AKROPOL

Informacje i rezerwacje:
81 740 46 38 ; 885 358 888

* * *